2018-04-23

Breddning av svensk orkesterrepertoar

För fjärde året i rad arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare presentationsdag för ny svensk orkestermusik i samarbete med Kungl. Musikaliska akademien och Svensk Musik. Evenemanget alternerar mellan olika orkesterinstitutioner i Sverige för att öka spridningen i landet. I år står Smålands Musik & Teater som värd. Den 27 april framför Jönköpings Sinfonietta, under ledning av chefsdirigenten Christian von Gehren, tio verk i syfte att tillsammans skapa förutsättningar för att bredda den svenska orkesterrepertoaren. Presentationsdagen äger rum i Jönköping, Kulturhuset Spira. 

Medverkande tonsättare
Lars Bröndum: Twittering Machine #3 - Redux. The Doomsday Machine
Per Egland: Medieval Lung
Fredrik Gran: Bilder av fält utan stängsel 
Rosanna Gunnarsson: Imagining a Grand Canyon 
Fredrik Hagstedt: Rilasciato
Jenny Hettne: Krusning Skiktning 
Ida Lundén: Dreamdreams 
Ivo Nilsson: More objects with destinations 
Farangis Nurulla-Khoja: Soleil d’encre
Frej Wedlund: Half-light on desolation

Verken spelas antingen i sin helhet eller i utsnitt för en publik bestående av inbjudna representanter för programråd och ansvariga från svenska orkestrar samt svenska dirigenter.

Dagen avslutas med ett samtal om programläggning och breddning av den svenska orkesterrepertoaren lett av Noomi Hedlund, VD, On a Boat Productions. I samtalet deltar Gabriella Bergman, konstnärlig chef musik Smålands Musik & Teater, Marie Rosenmir dirigent, Christian von Gehren chefsdirigent Jönköpings Sinfonietta, Fredrik Wetterqvist ständig sekreterare Kungl. Musikaliska akademien och Martin Jonsson Tibblin ordförande Föreningen Svenska Tonsättare.

För mer information FST:s MyNewsdesk

Urvalskommittén 2018 har bestått av Marie Rosenmir (dirigent), Britta Byström (tonsättare) och Daniel Nelson (tonsättare).

Presentationsdag för ny svensk orkestermusik 2018 arrangeras av Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk Musik och Smålands Musik & Teater/Jönköpings Sinfonietta. Tack till Svensk Musik och förlaget Edition Tarrodi för partitur och stämmaterial till medverkande stycken.