2020-12-22
Fotocollage: Tegel&Hatt.

Besked om FST-stipendium 2020

Vi har glädjen att tillkännage vilka upphovspersoner som tilldelas FST-stipendium 2020.

FST utdelar årligen FST-stipendium till yrkesverksamma Stimanslutna tonsättare inom det konstmusikaliska området vilket finansieras genom SKU-medel från Stim. Vid 2020-års stipendieutdelning får 34 upphovspersoner dela på 1 600 000 kronor. I de fall en stipendiat erhållit Stims extrastipendium om 10 000 kronor i år, har FST:s stipendiebelopp reducerats från 50 000 till 40 000 kronor enligt tidigare fastställda kriterier. 

År 2020-års pris- och stipendiekommitté bestod av Carin Bartosch Edström, Jonas Bohlin och Henrik Denerin (enligt styrelsebeslut).

Följande 34 tonsättare tilldelas FST-stipendium 2020:

Magnus Alexanderson
Tina Andersson
Ansgar Beste
Tony Blomdahl
Erik Bünger
André Chini
Jörgen Dafgård
Ulrika Emanuelsson
Marta Forsberg
Kristina Forsman
Hans Gurstad-Nilsson
Cecilia Franke
Magnus Granberg
Ragnar Grippe
Fredrik Hagstedt
Maria Horn
Leif Jordansson
Daniel M Karlsson
Adrian Knight
Lo Kristenson
Stefan Levin
Kajsa Magnarsson
Kjell Perder
Helena Persson
Mattias Risberg
Patric Simmerud
Fredrik Sixten
Susanne Skog
Carl  Unander-Scharin
Viktor Varela
Viktor Zeidner
Andreas Zhibaj
Djuro Zivkovic
Tommy Zwedberg

Besked om vilka som tilldelats FST-stipendium 2020 publiceras här på FST:s webbsida och på sociala medier.