2017-04-23
Foto: Andrea Hedås Schmidt

Bernadottestipendium till Kim Hedås

Tisdagen den 18 april 2017 delades årets stipendier ur Bernadotteprogrammet ut. Kungl. Musikaliska akademiens stipendier inom programmet tilldelades tonsättaren Kim Hedås och dramatikern Christina Ouzounidis samt organisten Per Högberg.

Vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott presenterades de tio projekt som i år tilldelas stipendier inom ramen för Bernadotteprogrammet. Programmet instiftades 2016 som en gåva till Kungen på hans 70-årsdag och är ett samarbete mellan fem kungliga akademier för kultur och humaniora.

Tonsättaren Kim Hedås och dramatikern Christina Ouzounidis tilldelas ett gemensamt stipendium om 100 000 kr för projektet ”Spegelminiatyrerna”. I projektet skapas en svit för sångare, skådespelare och elektronik med nyskriven text och nykomponerad musik som kan framföras både i separata miniatyrdelar och som hel föreställning. Utgångspunkten är en scen ur Shakespeares Richard II som aktualiserar kopplingarna mellan självbild och återspegling, makt och ansvar, oförmåga och våld. I ”Spegelminiatyrerna” iscensätts dessa spänningsförhållanden – musikaliskt, textligt och med en mängd röster som talar med och mot varandra, överlagras, tystnar.

Resultatet planeras bli en svit för röster och elektronik i form av en timslång föreställning, uppbyggd av en rad miniatyrdelar som är möjliga att framföra såväl enskilt som i olika kombinationer. Shakespeares komplexa skildring av maktens beståndsdelar är i projektet utgångspunkten för en undersökning av makt och maktens relation till sårbarhet och existentiell oro. Projektet lyfter fram röster som kan tala, musikaliskt och textligt, och tillsammans bilda en polyfon väv som kommunicerar, problematiserar och expanderar.