2019-11-01
Norrbotten NEO. Foto: Marie Lundgren.

Utlysning – Presentationsdag för ny svensk kammarmusik 9 mars 2020

För första gången arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare en presentationsdag för ny svensk kammarmusik i samarbete med Norrbotten NEO, Konserthuset Stockholm, Kungl. Musikaliska Akademien och Svensk Musik. Målsättningen är att sprida kunskap om ny svensk kammarmusik till representanter för svenskt musikliv, i syfte att utöka den svenska kammarmusikrepertoaren.

Presentationsdagen genomförs måndagen den 9 mars 2020 i Grünewaldsalen, Konserthuset Stockholm då upp till tio verk framförs av kammarensemblen Norrbotten NEO. Till presentationsdagen inbjuds representanter för programråd och ansvariga från svenska orkestrar, musikinstitutioner, dirigenter och medverkande tonsättare. Tryckta partitur av presenterade verk samt andra verk av de närvarande tonsättarna kommer att finnas tillgängliga. 

Kriterier 

  • Endast Stimanslutna tonsättares verk kan anmälas.
  • Verket får inte vara äldre än 10 år.
  • Komplett material (partitur+stämmor) måste vara utgivet av förlag eller deponerat på Svensk Musik senast 20 januari 2020. För att deponera verk till Svensk Musik mejlar du verket till gustaf.bergel@svenskmusik.org.
  • Norrbotten NEO består av sju musiker: flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Anmälda verk får vara från duo upp till full besättning. (Soloverk samt verk utöver maxbesättning eller med specialinstrument, solister, elektronik eller liknande godtas ej).
  • Tonsättare (eller förlag om förankrat med tonsättare) kan anmäla två verk, hela verk eller utsnitt av verk. Dock får endast ett verk vara för full besättning.
  • Durata per verk eller utsnitt av verk får vara max 5 minuter.
  • Endast ett verk per tonsättare kan presenteras.
  • Anmälda tonsättare förväntas närvara på presentationsdagen.
  • Inga arvoden utgår för utvalda tonsättare, däremot erbjuds rese- och logikostnader för tillresande tonsättare.
  • En kommitté bestående av två tonsättare samt en representant från Norrbotten NEO utser upp till tio verk

Anmälan 

Anmälan sker genom detta Anmälningsformulär senast fredagen 29 november kl 12.00.
Partitur måste laddas upp som pdf i anmälningsformuläret (skicka inga partitur per post eller per mejl till FST:s kansli).

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Katharina Lind, projektledare,
telefon: 070-960 13 67, e-post: katharina.lind@fst.se
 

Om Norrbotten NEO 

Norrbotten NEO bildades 2007 och var då, som nu, landets enda i sitt slag och med ett nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken. Ensemblen består av sju musiker som spelar flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Musikerna fungerar också som stämledare i Norrbottens Kammarorkester och ingår i Piteå Kammaroperas uppsättningar. I syfte att verka för den svenska kammarmusikens utveckling beställer ensemblen fortlöpande nya verk och samarbetar både med yngre och mer väletablerade tonsättare, främst nationellt men även internationellt. 

Om Svensk Musik

Svensk Musik har varit med sedan starten 2015 i Berwaldhallen med Sveriges Radios Symfoniorkester då FST började arbeta med att bredda den svenska konstmusikaliska-repertoaren. Det är Svensk Musik som distribuerar tonsättarnas verk/partitur till urvalskommittén och tar fram presenationer av medverkande tonsättare. Svensk Musik är dotterbolag till Stim och har uppdraget att främja och sprida den samtida svenska musiken. Svensk Musik har samlingar som omfattar över 22 000 deponerade opublicerade verk, 1 000 tonsättarbiografier och över 90 000 populärmusikverk.