2020-02-13

OBS! Classical Next är framskjuten till 2021. Ansök till Composers Programme 2020

Möjlighet att delta i Composers Programme under Classical:NEXT 18-21 maj i Rotterdam (Obs! framskjutet till 2021)

OBS! Classical:NEXT 2020 är framskjuten till 2021. Nytt datum är ännu inte offentliggjort. 

I samband med Classical:NEXT den 18-21 maj i De Doelen, Rotterdam genomför den holländska tonsättarföreningen Nieuw Geneco i samarbete med ECSA ett speciellt program för professionella tonsättare - Composers Programme 2020

Detta är ett tillfälle för tonsättare att under dessa dagar delta i den internationella plattformen för utbyte, debatt och samarbete som Classical:NEXT medför, ett stort nätverk med cirka 13000 delegater från hela världen.

FST står för kostnaden av inträde till Classical:NEXT, Composers Programme samt erbjuder resebidrag.

För att delta behöver du kunna kommunicera på engelska samt kunna närvara mellan den 18 - 21 maj.

Composers Programme:

The Programme gives composers a chance to take part in the international platform for exchange, debate & collaboration Classical:NEXT provides. Each composer is paired with a Classical:NEXT-insider (a composer from the Dutch composers association Nieuw Geneco), who will introduce the composers to the community, bringing them into personal contact with relevant individuals and organizations as well as exchanging knowledge. A team of music professionals (publishers, programmers of venues, festivals) will do the matchmaking.

It enables full access to Classical:NEXT including:

  • All events, trade fair, conferences, showcases, CN app 
  • Coffee/tea and lunch
  • Composers Meeting at CNEXT
  • Composers Conference on Fair Practice in Contemporary Music
  • Connection to music professional and CNEXT insiders
  • Matchmaking and speeddate sessions
  •  Wednesday Networkreception at Codarts Music University and more. 

OBS! Antalet platser till detta program är begränsat. Ansök snarast om du är intresserad av att delta genom att maila till Katharina Lind: katharina.lind@fst.se

Bifoga dina kontaktuppgifter + en kort biografi i Pdf.

Ansök senast den 19 februari. Besked om tilldelning av plats ges senast den 21 februari.

Kostnader för deltagande i Composers Programme, inträde till Classical:NEXT samt resebidrag till de tilldelade bekostas av FST.