2022-11-15
Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.
Stipendier

Ansök om FST-stipendium 2022

Varje år delar FST ut stipendier till yrkesverksamma, Stimanslutna upphovspersoner inom det konstmusikaliska området. Sista ansökningsdag i år är den 4 december 2022.

Sista ansökningsdatum är den 4 december. 
Urvalskriterier som har fastställts av FST:s styrelse är följande:

Krav

 • Ansökande ska vara Stimansluten
 • Ansökande får ej ha tilldelats ordinarie Stim-stipendium (50 000 kr) under 2022. Den som tilldelats 25 000 kr i STIM-stipendium kan ansöka.

 • Ansökande får ej ha tilldelats Konstnärsnämndens arbetsstipendium eller långtidsstipendium under 2022. Den som tilldelats krisstipendium från Konstnärsnämnden kan ansöka.

 • Ansökande kan inte få FST-stipendium två år i följd. (Den som erhöll FST-stipendium 2021 kan alltså inte ansöka i år).

 

Bedömningskriterier

Stipendiekommittén gör en samlad bedömning av ansökningarna enligt nedan punkter samt beaktar balansen i fördelning beträffande ålder, musikaliska uttryck, kön och geografisk spridning för samtliga stipendier som tilldelas.

 1. Ansökandes aktivitet som tonsättare beaktas i hög grad.
 2. Ansökandes motivering för stipendietilldelning beaktas i hög grad.
 3. Övriga erhållna stipendier de senaste tre åren beaktas.
 4. Ansökandes ekonomiska situation beaktas.

Kvalitetsbedömning av arbetsprover ingår inte. Dels för att detta skulle kräva ett alltför omfattande och kostsamt förfarande, dels för att FST-stipendiet inte ska ha en likadan profil som Konstnärsnämndens och Stims stipendier.

Beslut och utbetalning av medel

 • FST:s styrelse utser en stipendiekommitté i vilken tre tonsättare ska ingå.
 • Stipendiekommittén behandlar inkomna ansökningar och beslutar om tilldelning av FST-stipendium.
 • Stipendiebeloppet är normalt 50 000 kronor. 
 • Besked om tilldelning av FST-stipendier sker sent i slutet av december och publiceras på FST:s webbsida och sociala medier. Stipendiater meddelas också via e-post.

Till ansökan
Du ansöker direkt via detta formulär.
Om du är FST-medlem ansöker du enklast via formuläret på Medlemssidorna (du måste vara inloggad på Medlemssidorna för att se sidan och formuläret).
Sista ansökningsdatum är den 4 december.