2020-04-27
Foto: Kulturdepartementet.

70 miljoner i krisstöd till konstnärer

Expertmyndigheten Konstnärsnämnden får 70 miljoner kronor att fördela till enskilda kulturskapare inom olika konstområden i form av krisstipendier. Detta stöd ges som en kompensation för inkomstbortfall och kommer att prioritera de ekonomiskt mest utsatta.

Regeringen fattade i fredags beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen till följd av coronavirusets effekter ska fördelas. Villkoren för stödet regleras enligt den nya förordningen (SFS 2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19.

Expertmyndigheten Konstnärsnämnden får 70 miljoner kronor att fördela till enskilda kulturskapare inom olika konstområden i form av krisstipendier. Detta stöd ges som en kompensation för inkomstbortfall och kommer att prioritera de ekonomiskt mest utsatta.

Föreningen Svenska Tonsättare välkomnar regeringens beslut och arbetet som hittills genomförts, där snabbt agerande och snabba beslut varit avgörande för att förstå situationen för kulturbranschens parter och musiklivet i synnerhet. Som många branschparter redan påpekat kommer det behövas ytterligare kraftfulla satsningar för att säkerställa kulturbranschens existens. Tonsättarna tillhör en grupp som drabbats hårt av konsekvenserna av coronavirusets utbredning och nu är det upp till våra expertmyndigheter, Konstnärsnämnden och Kulturrådet, att se till att våra behov blir tillgodosedda, konstaterar Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare.

Statens kulturråd kommer att fördela huvuddelen av medlen, 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som under perioden 12 mars-31 maj förlorat intäkter till följd av evenemang som ställts in eller drabbats av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp.

Mer information om ansökningsförarandet finns hos respektive bidragsgivande aktör. 

Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (SFS 2020:246) finns att läsas i sin helhet här