2020-09-10
Biträdande finansminister Per Bolund presenterar kulturens delar av budgeten. Foto/källa: Skärmdump från regeringens presskonferens den 9 september 2020/FST.

3,4 miljarder till kulturen!

Regeringens kultursatsningar i höstbudgeten 2020

Igår, den 9 september kom det glädjande beskedet om de utlovade krisstöden till kulturen på 1,5 miljarder kronor under 2020 när kultur- och demokratiminister Amanda Lind och biträdande finansminister Per Bolund presenterade regeringens kultursatsningar i höstbudgeten. En annan stor satsning i budgeten är en stimulansmiljard för 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet. 

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen föreslår en rekordstor satsning för kulturen i extra ändringsbudget, höständringsbudget och budgetproposition 2021:

* 1,5 miljard kronor extra till kulturen år 2020
* en stimulansmiljard för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet
* 300 mnkr till den regionala kulturen 2021, varav 150 mnkr i permanent stöd
* permanent satsning för att stärka kulturskapares villkor i hela landet med 80 mnkr 
* Satsning på kultur till barn och unga. Vi fördubblar det statliga bidraget till kulturskolan, lägger mer pengar på skapande skola och inför ett stort läs- och bibliotekspaket

Stödet om 80 miljoner kronor för att stärka kulturskapares villkor i hela landet ska gå till det fria kulturlivet i form av ökade anslag till konstnärsstipendier, ersättningsordningar, arrangörer, centrumbildningar och scenkonstallianser.

Som en följd av den konstnärspolitiska utredningen från 2018 kommer regeringen också att presentera en konstnärspolitisk skrivelse om behoven av insatser för att ytterligare stärka kulturskaparers villkor. Läs mer om KLYS uttalande och sammanfattning här

För mer information om samtliga satsningar för kulturen, läs regeringens pressmeddelande här och ta del av informationen från pressträffen där två statsråd presenterade kultursatningarna i budgeten.

- Vårt arbete ger resultat! Från 2021 förstärks kulturbudgeten permanent med 80 miljoner kronor årligen för kulturskapares villkor. Vi har arbetat intensivt i dialog med politiken och myndigheter med att förklara hur vår situation ser ut och vad vi har för behov, kommenterar FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin Kulturdepartementets viktiga besked.

Tack KLYS och Svensk Scenkonst, Musiksverige och Stim, Konstnärsnämnden och Kulturrådet, Folkets Hus och Parker och många fler för ett konstruktivt samarbete.   

#kulturpolitik #konstnärspolitik