2020-10-02
Foto: Skärmdump från Regeringens presskonferens.

200 miljoner till krisstipendier! Konstnärsnämnden öppnar utlysning inom kort

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterade den 2 oktober hur det nya krisstödet på 1,5 miljarder ur den extra ändringsbudgeten kommer att fördelas. Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 200 miljoner kronor i krisstipendier. Myndigheten kommer att publicera all information om krisstödet fortlöpande på sin hemsida. Information om vilka som kan ansöka och ansökningsperiod kommer i slutet av vecka 41.

Den största delen av krisstödet kommer att fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden: 

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden får i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor. Pengarna ska fördelas till konstnärer och kulturskapare som krisstipendier och ska delas ut enligt ordinarie förordning om statsbidrag till konstnärer. Det omfattar en bred palett av konstområden, som bild och form, musik, teater, dans och cirkus. Vid fördelning av medel kommer följande kriterier att beaktas: 
* Ekonomiska behov 
* Bredd 
* Konstnärig kvalitet

- Det är glädjande att regeringen återigen visar att den lyssnat på oss många aktörer som under lång tid uppvaktat politiken om situationen för kulturen. Nu satsar staten på att kompensera för inkomstbortfall i samband med kulturlivets nedsänkning, men också på att möjliggöra en återhämtning på lång sikt, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare.

Statens kulturråd
Statens kulturråd kommer fördela 881 miljoner kronor. En del av detta, upp till 400 miljoner kronor, ska användas på samma sätt som det krisstöd till arrangörer de fördelades i våras som kompensation för uteblivna intäkter då evenemang blivit inställda eller skjutits upp. Detta stöd omfattar nu perioden juni till september, alltså den del av året då många kulturaktörer normalt har sina största intäkter, under förutsättning att EU-kommissionen lämnar sitt godkännande.

Regeringen har också möjliggjort för Kulturrådet att säkerställa att de medel som nu fördelas också kan användas till att stödja aktörer som är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang. Det kan handla om t.ex. leverantörer av scenteknik, som ljud och ljus. 

Ta del av presskonferensen och Kulturdepartementets pressmeddelande här

För mer information om Konstnärsnämndens bidragsgivning och handläggning, se här