2020-06-24
Övre rad/foto: Sune Mattias Emanuelsson/Martin Silverling, Andreas Zhibaj/Anna Zhibaj, Katarina Leyman/Henrik Sundling, Stefan Thorsson/Einar Falur Ingólfsson, Anna Lena Laurin/James Djordjevic. Nedre rad/foto: Marie Samuelsson/Josef Doukkali, Jonatan Sersam/Gustaf Johansson, David Riebe/Susanna Riebe, Jonas Valfridsson/Viktor Gårdsäter, Albert Schnelzer/ Mats Lundqvist.
Foto: se ovan.

10 verk framförs av Västerås Sinfonietta

FST har glädjen att tillkännage vilka tonsättares orkesterverk som kommer att framföras av Västerås Sinfonietta under ledning av B Tommy Andersson vid FST:s Presentationsdag av ny svensk orkestermusik den 11 november i Västerås Konserthus.

Följande tonsättares verk är utvalda:

Sune Mattias Emanuelsson, Drottninglandets Fredrika
Anna-Lena Laurin, Time of Changes
Katarina Leyman, Mackerel Skies and Sundogs
David Riebe, The Child and the Birth of the New Man
Marie Samuelsson, Eroseffekt och solidaritet 
Albert Schnelzer, Burn My Letters — Remembering Clara  
Jonatan Sersam, Tabula Scalata 
Stefan Thorsson, Into My Arms —The Interventionist
Jonas Valfridsson, John Bauer Overture 
Andreas Zhibaj, Be reborn. Die again

I syfte att bredda den svenska orkesterrepertoaren anordnar Föreningen Svenska Tonsättare för femte gången en presentationsdag för nutida orkestermusik. Till dagen inbjuds representanter för programråd från svenska orkestrar, ensembler och dirigenter i syfte att sprida kännedom om ny svensk musik. Orkesterpresentationsdagen görs i samarbete med VästmanlandsmusikenKungl. Musikaliska akademien och Svensk Musik.

Programmet planeras att genomföras som en offentlig konsert, men vi följer självfallet Folkhälsomyndigetens rekommendationer och ber att få återkomma med närmare upplysningar när det närmar sig.