Ansökan om stipendium från Stiftelsen Alvar Krafts minne
 

Ansökningar behandlas kvartalsvis.
 

Stiftelsens ändamål är att främja unga svenska seriösa tonsättares studier och utbildning genom stipendier för resebidrag, kursavgifter och dylika kostnader. Stiftelsen kan enligt stadgarna utdela medel från avkastning under vissa förutsättningar, därför kan det inte alltid utlysas, men i regel kan stiftelsen åreligen utdela 3-5 stipendier om 5 000 kr vardera.

 

STIPENDIEKRITERIER

• Stipendiebeloppet är 5 000 kr.
• Stipendiet kan tilldelas unga tonsättare inom det konstmusikaliska området för studier och utbildning i syfte att öka sin kompetens som tonsättare.
• Max åldersgräns för ansökande är 30 år.
• Den ansökande måste vara svensk medborgare.
• Stipendiet kan inte sökas för kursavgifter för vilka den sökande beviljats studiemedel från CSN.
• Stipendiet kan sökas för kursavgifter, resekostnader och andra kostnader i samband med kompositionsstudier. (Det kan inte sökas för att bekosta mat, musikinstrument, teknisk utrustning eller programvara).
• Sista dag för ansökan och datum för besked om tilldelning anges här ovan.
• Stipendiater meddelas genom e-post och publiceras även på FST:s hemsida.
• Den som tilldelas ett stipendium får detaljerad information om hur stipendiet rekvireras i samband med beskedet.
• Stipendieansökan måste göras i förväg, innan studier/utbildning påbörjas.
• Stipendiet är personligt och får inte överlåtas.
• Stipendiet kan erhållas max två år i följd.
• Om en stipendiat i efterhand önskar ändra användningen för ett annat ändamål än det beviljade, eller om senareläggning av studier/utbildning inträffar, måste stipendiaten ansöka om godkännande av denna ändring via e-post till alvar.kraft@fst.se.
• Stipendier som inte använts inom angiven tid enligt beviljad ansökan, återgår till Stiftelsen.

För frågor om stipendiet är du välkommen att maila oss på denna adress: alvar.kraft@fst.se

Välkommen med din ansökan via formuläret här nedan.

 

Ange enligt denna form: 1993-04-12
Beskriv ditt syfte och vilka kostnader du skulle använda ett stipendium till.
Ange utbildningar du har gått, samt utbildningar som du för närvarande går på.

 

ANGE DIN PLANERADE TOTALBUDGET:

Här kan du lämna övrig information om budgeten.