Kompositionstävlingar

Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2016

2016-01-07

Nu är anmälan Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2016 öppen. 
En ny tonsättartävling för kvinnliga tonsättare!

Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Sången, Kjell och Märta Beijers Stiftelse samt Gehrmans Musikförlag AB. Första pris är 50 000 kr. Vinnaren kommer även att få sitt bidrag uruppfört av Allmänna Sången samt utgivet av Gehrmans Musikförlag.

Anmälan görs via ett webformulär, där ni fyller i era uppgifter samt lämnar in ert bidrag. Sista datum för anmälan är 7 januari 2016 och sker i formuläret på följande länk: 
https://asawca.wufoo.com/forms/allmanna-sangen-anders-wall-composition-award/ 

Juryn för ASAWCA 2016 är Robert Sund, Cecilia McDowall, Matti Hyökki samt Maria Goundorina. 

Om du vill sprida informationen om ASAWCA 2016 på din skola, arbetsplats, konsertlokal eller liknande bifogas en affisch som kan skrivas ut! Den nyfikne kan även läsa om tävlingen i en intervju för tidningen Körsång 2, 2015 på sidan 15, även den bifogad som .pdf. 

Mer information om tävlingen finns på Allmänna Sångens hemsida www.allmannasangen.se under fliken Composition Award. Se även facebooksidan för ASAWCA för löpande information: https://www.facebook.com/asawca

Välkommen med din ansökan till Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2016!

***

Allmänna Sången are very happy to announce that the registration for Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2016 is now open - a new competition for female composers exclusively! Registration and submission of ones contribution is made via an online form. The deadline for registration is January 7th, 2016 and the form is found at the following link:

https://asawca.wufoo.com/forms/allmanna-sangen-anders-wall-composition-award/ 

The jury of ASAWCA 2016 are Robert Sund, Cecilia McDowall, Matti Hyökki and Maria Goundorina. 

Please feel free to spread information about ASAWCA 2016 at your college, university, work, concert hall and such, using the attached poster about ASAWCA 2016. You can also find an interview for the swedish magazine Körsång attached as an .pdf file, though the text is in swedish.

More information about the competition can be found on our webpage www.allmannasangen.se, under the tab Composition Award. Please also see our facebook page for ASAWCA 2016 for more continous information: https://www.facebook.com/asawca

Welcome to participate in Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2016!