Konstmusik för unga

FST har under en rad år på olika sätt engagerat sig i musikämnet i skolan. Oavsett hur vi väljer att analysera konstmusikens - och kanske i synnerhet den nya konstmusikens - plats i skolan idag, känns det för tonsättarna angeläget att samarbeta med musiklärare och andra engagerade kring ämnet. Kan tonsättarna vara ett stöd i sökandet efter nya former för att undervisa och arbeta med kreativa och konstmusikaliska element i skolan? Sedan 2004 driver FST Stenhammarprojektet (även kallat Skolprojektet) som avser främja samarbetet mellan tonsättare och skolvärlden, främst då på gymnasienivå.

Flera tonsättare har med stöd från FST bedrivit projektet i samarbete med gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Malmö. Se nedan projektdefinition samt några rapporter från tonsättarnas projekt.