Föreningen svenska tonsättare

Organiserar svenska tonsättare sedan 1918

Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området och har till dags dato totalt 416 medlemmar. Av dessa är 383 tonsättare, varav 305 män (80%) och 78 kvinnor (20%). Se menyalternativ Tonsättare för detaljer. Förutom tonsättare har föreningen passiva medlemmar och hedersmedlemmar, vilka invalts på grund av att de på olika sätt i sitt yrkesverksamma liv har verkat för främjandet av samtida svensk musik. FST har till ändamål att tillvarata sina medlemmars konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen, medverka till spridning av svensk musik i Sverige och utlandet och överhuvudtaget främja svensk musikkultur.

Föreningen har funnits sedan 1918 då den grundades av dåtidens namnkunnigaste tonsättare såsom Kurt Atterberg, Hugo Alfvén, Oskar Lindberg, Wilhelm Peterson-Berger, Ture Rangström, Wilhelm Stenhammar m.fl. Det var FST som 1923 grundade Stim (Föreningen svenska tonsättares internationella musikbyrå), när man insåg att bevakningen och administrationen av upphovsrätt och royalties tog för stor tid från den musikpolitiska debatten och från det egna komponerandet. Sedan dess är FST representerat i Stims styrelse och i olika kommittéer inom ramen för Stims verksamhet, inklusive Svensk Musik. FST är huvudman för Stim tillsammans med SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och Musikförläggarna.

Föreningen har alltsedan den grundades haft omfattande kontakter med utländska tonsättarorganisationer och har arbetat aktivt för att förstärka det internationella samarbetet både på det konstnärliga och upphovsrättsliga planet. FST är representerat i ECF (European Composers' Forum), ECSA (European Composers & Songwriter Alliance) och FFACE (Federation of Film & Audiovisual Composers of Europe). Det nordiska samarbetet inom ramen för NKR (Nordiska komponistrådet) är synnerligen aktivt. FST samarbetar också med andra konstnärsorganisationer, bland annat genom KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) samt tjänstgör som remissinstans på det musikpolitiska området. FST är också representerat i styrelser för institutioner, stiftelser och förvaltningsgrupper inom musikområdet.

FST har sitt säte och kansli i Stockholm. Styrelsen består av åtta aktiva tonsättare och sammanträder ca tio gånger per år. Verksamheten är varierad och omfattar allt från rådgivning i ekonomiska frågor till anordnande av sociala sammankomster under ibland lättsamma, ibland högtidliga former. Medlemmarna är spridda över hela Sverige med en majoritet i Stockholmsområdet. Göteborg med omnejd och Skåne är andra tonsättartäta regioner. Ett antal medlemmar bor utomlands.

Medlem kan den bli som verkar inom det konstmusikaliska området samt har etablerat sig något inom det officiella musiklivet. Se vidare information på hemsidan om hur du ansöker om medlemskap i FST.