Aktivitetskalender

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd (11) och Residens (6) utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även en ansökningshandledning hos Statens Musikverk. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till lisa.hansson[@]fst.se

Samtliga beskrivande texter nedan är hämtade från respektive webplats.

Villa San Michele, Capri

Residens

Villa San Michele är en utomordentlig plats för inspiration och arbete inom de flesta områden. Antalet sökande ligger mellan 300-400, knappt 80 får plats.

...

Gaudeamus Award 2017 för tonsättare under 30 år

Kompositionstävlingar

The annual Gaudeamus Muziekweek focuses on music by young composers....

 

The Institute of Electronic Music and Acoustics, Graz

Residens

The IEM – Institute of Electronic Music and Acoustics – in Graz, Austria is happy to announce its call for the 2017 Artist-in-Residence program.
...

 

Projektstöd Malmö Stad

Projektfinansiering

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film....

 

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

Projektfinansiering

Fondet har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Til fremme af dette formål vil fondet bl.a....

 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Residens

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

...

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

Projektfinansiering

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål....

Donaueschinger Musiktage 2016

Festivaler

Die Donaueschinger Musiktage stellen das älteste und traditionsreichste Festival für Neue Musik weltweit dar....

 

Sök Stockholms stad kulturstöd 50 000 kronor - 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Svenska Institutet, Paris

Residens

Korttidsboende för kulturarbetare och forskare.

...
 

Call for scores ISCM 2017 av Svenska sektionen

Call for scores

Svenska sektionen av ISCM väljer ut verk att skicka till ISCM i Vancouver 2-8 November 2017. Man kan även skicka bidrag direkt till festivalen.

...

Kulturrådet Arrangörer projektbidrag

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar projektbidrag till arrangörer som verkar för att presentera professionell musik för allmänheten.

...
 

Kulturrådet Arrangörer verksamhetsbidrag

Projektfinansiering

Bidrag kan sökas för omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom mu...

Call for Scores for the 26th International Review of Composers

Call for scores

Call for Score from the Composers’ Association of Serbia. See all detalis in the Pdf-document. Deadline for application is October 20.

...
 

OPEN CALL MIXTUR 2017

Call for scores

Festival Mixtur, in collaboration with Fabra i Coats – Fàbrica de Creació, opens a call with the aim of promoting artistic and musical projects for the Festival Mixtur  in 2017 and 2018 (except for...

Nordic Music Days 2017 – Call for works

Call for scores

Nordic Music Days 2017 is organized by the Swedish Society of Composers....

Jämställdhetsutveckling för musikfestivaler

Projektfinansiering

Musikverket utlyser en ansökningsomgång för musikfestivaler som vill utveckla jämställdheten på 2017 års festivaler. Omgången öppnar 3 oktober och sista dag för ansökan är 24 oktober.

...
 

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum....

Nationellt residens vid Studio Acusticum, KN

Residens

Vistelsestipendiet vid residenset ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Alvar Kraft Resestipendium

Stipendier

Stipendiets syfte

Genom utdelning av stipendiet ska unga svenska seriösa tonsättares studier och utbildning främjas, främst genom resebidrag och andra liknande förmåne...

Composition contest Ensemble de Cuivres Valaisan 50 years

To celebrate its 50th anniversary, the Ensemble de Cuivres Valaisan (ECV), a Swiss brass band in the championship section, organizes a composition contest....

Pages