Aktivitetskalender

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd (11) och Residens (6) utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även en ansökningshandledning hos Statens Musikverk. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till lisa.hansson[@]fst.se

Samtliga beskrivande texter nedan är hämtade från respektive webplats.

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

Saari residence, Hietamäki

Residens

The Saari Residence, maintained by Kone Foundation, is a residence for artists and researchers in Mynämäki, Finland....

 

The 19th Gustav Mahler Composition Prize of the City of Klagenfurt

Kompositionstävlingar

Invitation for contributions to the 19th Gustav Mahler Composition Prize of the City of Klagenfurt
www.musikforum.at
 ...

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

  • att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede,
  • att stödja utvecklingen av projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för n...
 

Tonsättartävling - Stockholms stifts kyrkosångsförbund

Kompositionstävlingar

Stockholms stifts kyrkosångsförbund tillkännager härmed en tävling i skapande av ny kyrkomusik i samband med reformationsåret 2017....

 

Anna Ahrenbergs fond

Stipendier

I stadgarna för fonden beskrivs de personer och verksamheter som fonden kan stödja:
...

 

Kulturbryggan Genomförandestöd

Projektfinansiering

Syfte

  • att stödja förverkligandet av konstnärligt eller kulturellt nyskapande projekt,
  • att stödja projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst oc...

Stockholms stad kulturstöd belopp över 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

...

Kulturrådet Fonogramstöd

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram....

 

Virginia Centre for the Creative Arts

Residens

Why do artists from around the world leave their studios behind to come to the VCCA? It's all about the work....

 

Järnåkerstipendiet 2016

Stipendier

Järnåkerstipendiet är ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori....

 

Letterstedtska föreningen

Projektfinansiering

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden....

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

Projektfinansiering

Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter....

 

Kulturkontakt Nord Kompetensutveckling

Projektfinansiering

Stöd till Kompetensutveckling är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter....

Stimstipendier 2016

Stipendier

Allmänna villkor för Stimstipendier 2016
...

 

Stimstipendium 2016

Stipendier

Alla Stimanslutna upphovspersoner är välkomna att söka Stimstipendium. Ansökan görs individuellt här på Mina sidor via ett webbformulär som endast är tillgängligt under ansökningsperioden....

Nordiska Musikdagar, Reykjavík

Festivaler

Reykjavik is hosting the Nordic Music Days 2016, one of the world’s oldest music festivals, founded in 1888. The festival will showcase pioneering contemporary music performances by Nordic composer...

 

Kulturkontakt Nord Nätverksstöd

Projektfinansiering

Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur....

Villa San Michele, Capri

Residens

Villa San Michele är en utomordentlig plats för inspiration och arbete inom de flesta områden. Antalet sökande ligger mellan 300-400, knappt 80 får plats.

...

Projektstöd Malmö Stad

Projektfinansiering

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film....

 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Residens

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

 

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

Projektfinansiering

Fondet har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Til fremme af dette formål vil fondet bl.a....

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...

Pages