Aktivitetskalender

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd (11) och Residens (6) utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även en ansökningshandledning hos Statens Musikverk. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till lisa.hansson[@]fst.se

Samtliga beskrivande texter nedan är hämtade från respektive webplats.

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

...

Nordisk Kulturkontakt Kultur- och Konstprogrammet

Projektfinansiering

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur....

Nordisk Kulturkontakt Nätverksprogrammet

Projektfinansiering

Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur....

Puls - nytt nordiskt stöd till musikarrangörer

Projektfinansiering

Ny ambitiös musiksatsning stöder nordisk livemusik

Under 2017 får musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk musik och presentera lovande artister med int...

 

Nordisk Kulturfond

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

...
 

Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

...

Stockholms stad kulturstöd 50 000 kronor - 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Ny(a)modigheter - okt 2017

Projektfinansiering

- ett projekt drivet av Musikarrangörer i Samverkan (MAIS)
med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Vad är en modig konsertidé för er?...

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till till musikarrangörer 2018

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till musikarrangörer

...

Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstöd

Projektfinansiering

Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur....

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

Projektstöd Stockholms Läns Landsting

Projektfinansiering

De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder....

Konstnärsnämnden Projektbidrag inom Musik

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Detta bidrag ersätter fr.o.m....

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...