FST Bonus

Bonus Copyright Access ser till att upphovspersoner och utgivare får ersättning när deras copyrightskyddade verk kopieras och delas, reglerat genom licensavtal med skolor, företag, myndigheter och organisationer. Intäkterna från dessa licensavtal fördelas vidare till medlemsorganisationerna i Bonus Copyright Access, som i sin tur förmedlar dessa vidare till upphovspersoner och utgivare. 

FST erhåller ersättning från Bonus Copyright Access för kopiering och delning av copyrightskyddande verk inom det konstmusikaliska området i Sverige. Denna ersättning har FST i uppdrag att förmedla vidare till upphovspersoner.

För att få utbetalning av bonusmedel från FST behöver du registrera dina förlagda verk hos FST. Under 2017 tar vi fram en ny modell för detta. Mer information om vilka regler och kriterier som gäller och hur man går tillväga kommer inom kort att publiceras här.