Aktivitetskalender

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd (11) och Residens (6) utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även en ansökningshandledning hos Statens Musikverk. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till lisa.hansson[@]fst.se

Samtliga beskrivande texter nedan är hämtade från respektive webplats.

ICVT 2017 – The Future of Singing - anmälan senast 1 juni

Kurser/Workshops

International Congress of Voice Teachers in Stockholm, Sweden – 2-6 August 2017

Your hosts for the 2017 International Congress of Voice Teachers (ICVT2017) are Svenska Sång- och Talpedagogf...