Pressmeddelanden

MEDDELANDEN, SKRIVELSER OCH YTTRANDEN

För aktuella pressmeddelanden, besök vårt pressrum på Cision

Presskontakt: Anna Cokorilo, tel: 070-602 51 15, anna.cokorilo[at]fst.se


 

Birgitta Tollans beställningsverk Swarms uruppförs den 16 december

2011-11-29

Vid Föreningen svenska tonsättares traditionella julmiddag 2010 tilldelades Birgitta Tollan det nyinstiftade priset Musikens Möjliggörare. Priset, ett beställningsverk till ett värde av 50 000 kr, syftar till att belöna mottagaren för dennas förtjänstfulla sätt att möjliggöra för nya och gamla lyssnare att ta del av nutida musik. Birgitta Tollan valde att beställa ett verk, Swarms, av tonsättaren Katarina Leyman. Verket kommer att uruppföras på årets julmiddag den 16 december i Stockholm. Sveriges Radio kommer att finnas på plats för att göra en liveinspelning.

Rosenbergpriset, Interpretpriset och Musikens möjliggörare 2010

2010-12-03

I samband med Föreningen Svenska Tonsättares julmiddag på Clustret den 3 december utdelas tre priser och inte mindre än 34 stipendier. Rosenbergpriset, Interpretpriset, FST-stipendiet samt ett nyinrättat pris: Musikens Möjliggörare.

Pressmeddelande ang FST:s remissvar till Upphovsrättsutredningen SOU 2010:24

2010-09-02

Om Upphovsrättsutredningens förslag om arbetstagares upphovsrätt blir verklighet genomförs en industriell konfiskering av kulturskaparnas rätt till sina egna verk. Sådana metoder borde vara främmande för upphovsrätten. De hjälper varken dem som skapar konstnärliga verk eller tittare, lyssnare, läsare och andra som tar del av upphovsrättsligt skyddade verk.

Gemensamt remissvar av FST och SKAP på SOU 2010:12 Utredningens betänkande I samspel med musiklivet - en ny plattform för musiken

2010-04-29
Remissvar i Pdf (146.64 KB)

Gemensamt uttalande av Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Svenska Kompositörer av Populärmusik (SKAP) – med anledning av regeringens tillsatta utredning ”Ny plattform för musiken” – 2009:96

2010-01-15

Vi vill med föreliggande inspel till utredningens sekretariat rikta fokus mot behovet av att – inom ramen för uppdraget – samtidsorientera de statliga insatserna för att främja utvecklingen på musikområdet på nationell nivå samt fästa uppmärksamheten på några aspekter på utformningen av en ny myndighet vi anser vara av avgörande betydelse för det svenska musiklivet.

Uttalandet i Pdf (158.37 KB)

Rosenbergpriset 2010 och Interpretstipendiet 2009

2009-12-04

Rosenbergpriset 2010 och Interpretstipendiet 2009 utdelades i samband med Föreningen svenska tonsättares julmiddag på Operaterrassen den 4 december.

FST:s remissvar till Kulturutredningen

2009-05-15

Föreningen svenska tonsättares remissvar till Kulturutredningen förespråkar ett Centrum för Nyskapande Musik, föreslår en upphovsmannaallians, samt pekar på frånvaron av en kvalitetsdiskussion som ett grundläggande misstag av Kulturutredningen, m.m.

Brev till Rikskonserter

2009-01-21

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) erinrar i ett gemensamt brev till Rikskonserters styrelse om det särskilda avtal som förpliktigar Rikskonserter att samråda med stiftarna i vissa situationer, bl.a. vid tillsättning av studiochef samt ”vid stora förändringar av verksamheten”.

Ladda ned brevet (38.59 KB)

Rosenbergpriset 2009 och Interpretstipendiet 2008

2008-12-05

Rosenbergpriset 2009 och Interpretstipendiet 2008 utdelades i samband med Föreningen svenska tonsättares julmiddag på Operaterrassen den 5 december.

Rikskonserters hantering av nedskärningarna väcker oro

2008-12-01

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) uttrycker sin oro över Rikskonserters handläggning av den ekonomiska situationen.

Brev till Rikskonserters styrelse angående Budgetpropositionen för 2009 (prop 2008/09:1)

2008-10-17

Så kan nedladdning bli laglig

2008-02-08

Musikskapare går idag miste om sin ersättning när deras musik sprids olagligt på internet. Genom att bjuda in internetoperatörerna till ett samarbete som innebär att man via internetavgiften betalar för sin musikanvändning på nätet, skulle ett lagligt alternativ för nedladdning av musik via internet kunna skapas. Detta föreslår företrädarna för Stim, FST, Skap och Smff i en artikel i Göteborgs-Posten den 8 feb 2008.

Rosenbergpriset 2008 och Interpretstipendiet 2007

2007-12-14

Rosenbergpriset 2008 och Interpretstipendiet 2007 utdelades i samband med Föreningen svenska tonsättares julmiddag på Operaterrassen den 14 december. 

Nordiska Musikdagar 2007 - En kreativ mix av musik och möten

2007-03-28

Norrköpings Symfoniorkester spelar med Odense symfoniorkester – på videoskärm. Remix Ensemble från Portugal framför 75-årsjubilaren Per Nørgårds violinkonsert ”Helle Nacht” under ledning av Rolf Gupta. Musiker, tonsättare, arrangörer och producenter blandar sig med publiken under Nordiska Musikdagar 2007 i Norrköping. Vid lunchtid 29 augusti börjar det att ljuda i trapphuset kring De Geer-hallen. Sedan pågår konserter i olika lokaler fram till sena kvällen.

Rosenbergpriset 2007 och Interpretstipendiet 2006

2006-12-01

Vid Föreningen Svenska Tonsättares julmiddag på Operaterrassen den 1 december, utdelades Rosenbergpriset 2007 till tonsättaren Rolf Martinsson. Interpretstipendiet 2006 tilldelades Ingemar Månsson.

Isländska musiker spelar svenska verk på Nordiska Musikkdagar 2006 i Reykjavik

2006-10-04

Tre svenska uruppföranden blir det under årets Nordiska Musikdagar: Malin Bång har skrivit verket ljómi, Kim Hedås har skrivit verket Sand och Marie Samuelssons Sorgestråk får sin uruppförande av den isländska stjärnensemblen Caput. Många andra svenska tonsättares verk blir också framförda av isländska musiker för en isländsk och internationell publik.

FST:s remissvar på Orkesterutredningen SOU 2006:34

2006-08-14

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) arbetar för att tillvarata de svenska tonsättarnas konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen. Härmed lämnar FST sitt remissvar över betänkandet ”Den professionella orkestermusiken i Sverige” (SOU 2006:34).

Nordiska Musikdagar 2007: Ny musik i ny form

2006-03-30

Publiken ska i stort sett inte behöva lämna huset under de fyra dagarna festivalen varar, det ska myllra av människor som umgås kring musik, utställningar, installationer, mat och dryck. Detta är ett helt nytt sätt att arrangera Nordiska Musikdagar, som prövas för första gången i Norrköping 29 augusti – 1 september 2007.

Skrivelse till Statens kulturråd

2005-12-16

I Kulturrådets pressrelease Dansscener får stöd (2004-10-29) meddelas att hela dansområdet får ett tillskott på närmare 2 miljoner kr 2005. Dansstödet kommer att finansieras genom att Kulturrådet minskar stödet till Fria musikgrupper.

Nord i mörker

2005-09-16

Jonas Forssells sammanfattning av den nordiska situationen beträffande NOMUS, Nordiska Ministerrådet och danska motförslag m.m.

Pages