Stig Gustav Schönberg | Föreningen svenska tonsättare