Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Längmanska Kulturfonden

Projektfinansiering

Fonden skall främja:

...

MATA festival Call for scores

Call for scores

MATA seeks submissions from composers under age 40 for our 2016 Festival of New Music in New York City....

Mýrkir Músikdagar, Reykjavik

Festivaler

The annual new music festival DARK MUSIC DAYS is becoming an increasingly popular music event. Last year the event attracted around 3000 people, and more are expected to attend this year....

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad upp till 50 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Call for scores Riot Ensemble

Call for scores

Two chosen composers will write new works for soprano, flute, two percussionists and harpsichord.  The chosen composers will receive:

...

HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Projektfinansiering

Ansökningsbestämmelser - ändamål 

4. Konstnärlig verksamhet

...
 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

 

Atelier Hotel Pro Forma, Köpenhamn

Residens

Requirements:

...
 

The Lebenbom Award for female composers

Kompositionstävlingar

The Elaine Lebenbom Memorial Award for Female Composers is granted annually to a living woman composer, of any age or nationality, in the spirit of recognizing and supporting the creation of new or...

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

Projektfinansiering

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål....

Musikverket Projektstöd

Projektfinansiering

Musikverkets stöd går till samarbetsprojekt av hög konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till förnyelse och utveckling i det fria musiklivet....

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad 51-350 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...
 

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

 

Cultural Innovation International Prize

Projektfinansiering

Introduction

...

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Modulen riktar sig till hela konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna: 
professionella konstnärer inom alla konstformer, skönlitterära författare, översättare, kuratorer, produce...

 

Musica Nova, Helsinki

Festivaler

Musica nova Helsinki hör till de främsta festivalerna för nutida musik i Europa....

Open call SOUND & SPACE RECIPROCITY

Call for scores

The Call is open to projects deriving from the fields of Music, Sound Art, Architecture, Science and Technology. We welcome individual or team projects from all around the globe....

Stockholms stad kulturstipendier

Stipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur....

 

PLATYPUS ENSEMBLE & NEW MUSIC GROUP

Call for scores

Composers out there! We are looking for works meeting the following criteria:

...
 

Call for scores Risuonanze Festival

Call for scores

Associazione Culturale TKE is calling for pieces to be performed at the “Risuonanze 2015 - incontri di nuove musiche” Festival, which will take place on May 31st, June 1st and 2nd, 2015, in Friuli ...

Kulturrådet: Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

 

...
 

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Vem kan söka?

...

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium

Stipendier

Arbetsstipendium inom musik

...
 

Kulturkontakt Nord Kortvarigt Nätverksstöd

Projektfinansiering

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna.

...

Pages