Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Villa San Michele, Capri

Residens

Villa San Michele är en utomordentlig plats för inspiration och arbete inom de flesta områden. Antalet sökande ligger mellan 300-400, knappt 60 får plats, varav ett tiotal får stipendier.

...

Utvecklingsbidrag Region Syd

Projektfinansiering

Ansökan om bidrag görs digitalt via Kulturdatabasen. Sista ansökningsdag var den 30 januari 2014. Beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag publiceras på hemsidan den 10 april 2014....

 

Kulturkontakt Nord Kortvarigt Nätverksstöd

Projektfinansiering

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna.

...
 

EU Creative Europe Samarbetsprojekt

Projektfinansiering

What is it for

...
 

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

Vistelsestipendium Hanasaari

Residens

Vistelsestipendiet skall i första hand användas för att:

...

ISCM World Music Days, Wroclaw, Polen

Festivaler

The World Music Days Festival is a feast of contemporary music provided by the International Society for Contemporary Music (ISCM) – one of the most important international networks of members from...

EU Creative Europe Europeiska Nätverk

Projektfinansiering

What is it for

...

Textile sounds

Festivaler

Världens första och enda festival för textil ljudkonst!

Textilmuseet i Borås

 

...

[OpenScores], Århus

Call for scores

ABOUT THE CALL:...

 

RED NOTE New Music Festival Composition Competition

Kompositionstävlingar

The RED NOTE New Music Festival is pleased to announce its Fifth Annual Composition Competition. The competition is open to all composers, regardless of age or nationality....

 

Svenska Institutet, Paris

Residens

Korttidsboende för kulturarbetare och forskare.

...

Kulturrådet Arrangörer

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar bidrag till arrangörer för engagemang av fria musikgrupper. Denna information kommer att uppdateras i samband med utlysning av bidraget.

...

Donaueschinger Musiktage

Festivaler

... 'and' ...

...

Diabelli contest

Kompositionstävlingar

The Diabelli Contest will change its theme on a annual basis and invite composers from around the world, to create their very own variations....

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Modulen riktar sig till hela konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna: 
professionella konstnärer inom alla konstformer, skönlitterära författare, översättare, kuratorer, produce...

Internationellt mobilitetsstöd, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger resestöd till internationella turnéer inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...
 

Internationella samarbetsprojekt, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger stöd till internationella samarbetsprojekt inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...

Neue Musik Lüneburg

Festivaler

KonzertOrt: Musikschule der Hansestadt Lüneburg,  

Sankt-Ursula-Weg 7, 21335 Lüneburg

...

Akademie Schloss Solitude, Stuttgart

Residens

Akademie Schloss Solitude sponsors young artists, scholars, scientists, and economic professionals via residency fellowships only.Fellowships are usually awarded for a period between three and twel...

 

Commissioning call for the outdoors (UK)

Call for scores

North West Greenfield Festival Touring Consortium > Commissioning call for the outdoors (UK)

...
 

Alvar Kraft Resestipendium

Stipendier

Stiftelsen Alvar Krafts minnes ändamål är enligt stiftelsestatuterna att ”främja unga svenska seriösa tonsättares studier och utbildning”....

 

SCHHH PROJEKTRUM OPEN CALL

Call for scores

FRÅN MÅNGA PLATSER I RUMMET” Konsertdatum 14 och 15 december 2014!

Vi söker flerkanalsverk som utforskar rummet!

...
 

Cable Factory, Helsinki

Residens

HIAP welcomes artists, curators and other arts professionals with a wide range of backgrounds and diverse practices....

Pages