Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Svenska sektionen av ISCM SLOVENIA 2015 CALL FOR WORKS

Kompositionstävlingar

Nu är det äntligen dags för ännu en Call for works till ISCMs årliga kongress och festival, World Music Days....

EU Creative Europe Samarbetsprojekt

Projektfinansiering

What is it for

...
 

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

Utvecklingsbidrag Region Syd

Projektfinansiering

Ansökan om bidrag görs digitalt via Kulturdatabasen. Sista ansökningsdag var den 30 januari 2014. Beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag publiceras på hemsidan den 10 april 2014....

 

Vistelsestipendium Hanasaari

Residens

Vistelsestipendiet skall i första hand användas för att:

...
 

Kulturkontakt Nord Kortvarigt Nätverksstöd

Projektfinansiering

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna.

...

ISCM World Music Days, Wroclaw, Polen

Festivaler

The World Music Days Festival is a feast of contemporary music provided by the International Society for Contemporary Music (ISCM) – one of the most important international networks of members from...

EU Creative Europe Europeiska Nätverk

Projektfinansiering

What is it for

...

Textile sounds

Festivaler

Världens första och enda festival för textil ljudkonst!

Textilmuseet i Borås

 

...

[OpenScores], Århus

Call for scores

ABOUT THE CALL:...

 

Svenska Institutet, Paris

Residens

Korttidsboende för kulturarbetare och forskare.

...
 

RED NOTE New Music Festival Composition Competition

Kompositionstävlingar

The RED NOTE New Music Festival is pleased to announce its Fifth Annual Composition Competition. The competition is open to all composers, regardless of age or nationality....

 

Kulturrådet Arrangörer

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar bidrag till arrangörer för engagemang av fria musikgrupper. Denna information kommer att uppdateras i samband med utlysning av bidraget.

...

Donaueschinger Musiktage

Festivaler

... 'and' ...

...

Diabelli contest

Kompositionstävlingar

The Diabelli Contest will change its theme on a annual basis and invite composers from around the world, to create their very own variations....

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Modulen riktar sig till hela konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna: 
professionella konstnärer inom alla konstformer, skönlitterära författare, översättare, kuratorer, produce...

Internationella samarbetsprojekt, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger stöd till internationella samarbetsprojekt inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...
 

Internationellt mobilitetsstöd, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger resestöd till internationella turnéer inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...

Neue Musik Lüneburg

Festivaler

KonzertOrt: Musikschule der Hansestadt Lüneburg,  

Sankt-Ursula-Weg 7, 21335 Lüneburg

...

Commissioning call for the outdoors (UK)

Call for scores

North West Greenfield Festival Touring Consortium > Commissioning call for the outdoors (UK)

...
 

Cable Factory, Helsinki

Residens

HIAP welcomes artists, curators and other arts professionals with a wide range of backgrounds and diverse practices....

 

ISCM SLOVENIA 2015 CALL FOR WORKS

Call for scores

The ISCM World Music Days will take place in Slovenia from 26 September to 1 October 2015....

 

SCHHH PROJEKTRUM OPEN CALL

Call for scores

FRÅN MÅNGA PLATSER I RUMMET” Konsertdatum 14 och 15 december 2014!

Vi söker flerkanalsverk som utforskar rummet!

...
 

Akademie Schloss Solitude, Stuttgart

Residens

Akademie Schloss Solitude sponsors young artists, scholars, scientists, and economic professionals via residency fellowships only.Fellowships are usually awarded for a period between three and twel...

Pages