Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Nordisk Kulturfond: Projektstöd

Projektfinansiering

Nordisk Kulturfond är en katalysator för konst- och kulturlivet i Norden. Vi ger stöd till mångsidiga samarbeten och flätar samman Norden så att alla kan se vår del av världen med andra ögon....

Svenska kyrkans kulturstipendier

Stipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form.

...

Konstnärsnämnden: Projektbidrag

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

...

Nordisk Kulturfond: Opstart

Projektfinansiering

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas....

Stockholms stad: Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang (belopp över 400 000 kronor)

Projektfinansiering

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...
 

Konstnärsnämnden: Nationellt residens vid Studio Acusticum

Residens

Vistelsestipendiet vid residenset ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. 

...

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

...

Nordisk kulturkontakt: Kultur- och konstprogrammet

Projektfinansiering

Programmet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden i alla projektfaser: förarbete, produktion, framförande och spridning....

Kulturrådet: Samverkan med komponister

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik....

 

Nordisk kulturkontakt: Nätverksstöd

Projektfinansiering

Nätverksstöd faciliterar möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, G...

Kulturbryggan: Konstnärlig förnyelse

Projektfinansiering

Det här programmet finns till för att förverkliga idéer som kan förnya konst och kultur på ett genomgripande sätt....

Stockholms stad: Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang (belopp upp till 400 000 kronor)

Projektfinansiering

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

...

Nordisk kulturkontakt: Mobilitetsstöd

Projektfinansiering

Mobilitetsstödet ger individuella sökande tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen....

Nordisk Kulturfond: Projektstöd

Projektfinansiering

Nordisk Kulturfond är en katalysator för konst- och kulturlivet i Norden. Vi ger stöd till mångsidiga samarbeten och flätar samman Norden så att alla kan se vår del av världen med andra ögon....

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Lund Contemporary 2023 – Call for music

Call for scores

Odeum Music Centre at Lund University is looking for compositions that include video, to be performed within the Lund Contemporary 2023 festival in Lund, Sweden.

...

Projektbidrag till internationell verksamhet som påverkats av pandemin

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att stärka kulturlivets internationalisering genom bland annat internationellt utbyte och exportfrämjande insatser....

Nordisk Kulturfond: Opstart

Projektfinansiering

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas....

SOUND SPACES 2023 – Call for acousmatic music

Call for scores

Hertzbreakerz, in collaboration with Ars Nova Society, is looking for music to be played within the 6th edition of the SOUND SPACES festival in Malmö, Sweden.

...

Mise-En Music Festival 2023

Call for scores

We are thrilled to announce the call for scores for our 9th annual MISE-EN MUSIC FESTIVAL in New York City (June 19th-22nd, 2023).

Deadline: February 1, 2023
Application Fee: None

...

Vistelsestipendium på Elin Wägners Lilla Björka

Residens

Under våren 2023 ges möjligheten att tillbringa 1-2 veckor i Elin Wägners hem Lilla Björka i Berg utanför Växjö....

O/Modernt Composition Award

Kompositionstävlingar

O/Modernt invites submissions for our 2023 Composition Award that invoke the spirit of Brahms by looking backwards and forwards, to the past and to the future....

Festival UNICUM

Call for scores

The Society of Slovene Composers is pleased to launch a call for works to be considered for the Festival UNICUM....

Pages