Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Stockholms stad: Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang (belopp upp till 400 000 kronor)

Projektfinansiering

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

...
 

REACT-EU-utlysning: 450 mnkr mot arbetslöshet

Projektfinansiering

Svenska ESF-rådet utlyser 450 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas på nationell nivå (av en aktör med projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (vars projektverksamhet ...

HARPA Nordic Film Composers Award

Kompositionstävlingar

For the past years HARPA Nordic Film Composers Award & The Nordic Film Music Days have become a fixture on the event calendar during BERLINALE – Berlin International Film Festival....

Kulturrådet: Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Projektfinansiering

Det här projektbidraget finns till för att lindra den akuta ekonomiska krisen inom kulturområdet med anledning av det nya coronaviruset, stimulera till återhämtning och för att säkra en bredd av ku...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Nordisk Kulturfond: Opstart

Projektfinansiering

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas....

Konstnärsnämnden: Residens i utlandet

Residens

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Stockholms stad: Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang (belopp över 400 000 kronor)

Projektfinansiering

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

...

Resonances IV SciArt Summer School

Kurser/Workshops

Artists across creative disciplines, countries and at any stage of their career are invited to submit an application to participate in the Resonances IV Summer School.

...

Webbinarium: Krisstöd till kulturen (Kulturrådet)

Kurser/Workshops

Välkommen att delta i ett webbinarium om det kommande krisstödet till kulturen!

...
 

Region Stockholm: Projektstöd

Projektfinansiering

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor.

...

Nordisk kulturkontakt: Nätverksstöd

Projektfinansiering

Nätverksstöd faciliterar möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, G...

 

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium

Stipendier

Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

 

Kulturrådet: Projektbidrag till konsertverksamhet

Projektfinansiering

Med projektbidrag till konsertverksamhet vill vi ge möjligheter för arrangörer och musikgrupper att verka i efterdyningarna av coronapandemin....

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

...

Nordisk kulturkontakt: Kultur- och konstprogrammet

Projektfinansiering

Programmet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden i alla projektfaser: förarbete, produktion, framförande och spridning....

Kulturrådet: Samverkan med komponister

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik....

Kulturrådet: Krisstöd

Projektfinansiering

Stödet vänder sig till företag och organisationer som utövar professionell kulturverksamhet eller som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

...
 

Göteborgs stad: Projektstöd

Projektfinansiering

Projektstöd ges till konstnärliga eller kulturella projekt som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram. Det finns alltså en början och ett slut på projektet....

Stockholms stad: Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang (belopp upp till 400 000 kronor)

Projektfinansiering

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

...

Kulturbryggan: Konstnärlig förnyelse

Projektfinansiering

Det här programmet finns till för att förverkliga idéer som kan förnya konst och kultur på ett genomgripande sätt....

Nordisk kulturkontakt: Mobilitetsstöd

Projektfinansiering

Mobilitetsstödet ger individuella sökande tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen....

Göteborgs stad: Projektstöd Pronto

Projektfinansiering

Projektstödet Pronto kan sökas fler gånger per år och har snabb handläggningstid på ungefär sex veckor. Summan som går att ansöka om ligger på 40 000 kronor.
 

...

Pages