Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Svensk-Danska Kulturfonden

Projektfinansiering

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen....

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

...
 

Kulturbryggan Genomförandestöd

Projektfinansiering

Syfte:

...

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...

Mobilitetsprogrammet Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för deltagare från de nordiska och baltiska länderna....

Kulturrådet Turnébidrag till fria grupper, internationellt och nationellt

Projektfinansiering

Kulturrådet ger resestöd till internationella turnéer inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...
 

Kulturrådet Arrangörer projektbidrag

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar projektbidrag till arrangörer som verkar för att presentera professionell musik för allmänheten.

VEM KAN SÖKA?

...

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

 

Kulturstöd Göteborg Projektstöd Pronto

Projektfinansiering

Vad kan du söka projektstöd till?

...

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

Projektfinansiering

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål....

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad upp till 50 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad 51-350 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...
 

Unesco International Fund for the promotion of Culture

Projektfinansiering

The main priority is projects submitted by young artists and creators aged 18-30. A further priority is for projects submitted from or benefiting developing countries.

...

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad upp till 50 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad upp till 50 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Mobilitetsprogrammet Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för deltagare från de nordiska och baltiska länderna....

Kulturstöd Göteborg Projektstöd Pronto

Projektfinansiering

Vad kan du söka projektstöd till?

...

Kulturstöd Stockholms Län

Projektfinansiering

Stockholms läns landsting vill genom kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet bidra till ett rikt kulturutbud med hög kvalitet i hela Stockholms län....

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

 

Kulturbryggan Genomförandestöd

Projektfinansiering

Syfte:

...
 

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

...

Regionalt Projektbidrag Uppsala

Projektfinansiering

Enligt övergripande kulturpolitiska mål och strategier ska landstinget arbeta för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare, samt en attraktiv livsmiljö i länet....

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad över 350 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Statens Musikverk Musikplattformen

Projektfinansiering

Statens musikverks stöd går till samarbetsprojekt av hög konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till förnyelse och utveckling i det fria musiklivet....

Pages