Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Saari residence, Hietamäki

Residens

Saari Residence is a manor owned and maintained by Kone Foundation as a research and production facility for researchers and artists....

Kulturbryggan Tematiskt Stöd

Projektfinansiering

Tema 2014: Kultur & Politik

...
 

Kulturbryggan Genomförandestöd

Projektfinansiering

Syfte:

...
 

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

...
 

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

Rubus Arcticus Utvecklingsstipendium Norrbotten

Stipendier

Utvecklingsstipendiet Rubus Arcticus ska sökas personligen av kandidat till stipendiet. Stipendiesumman är 100 000 kronor för varje stipendium och maximalt fyra stipendier utdelas varje år.

...
 

Regionala Kulturprojekt Östergötland

Projektfinansiering

Regionförbundet Östsam stödjer regionala kulturprojekt och kulturarrangemang som stärker regionens utveckling och attraktivitet, på det sätt som beskrivs i regionens kulturplan och RUP.

...
 

2nd International Alkema Composition Contest, Saxkvartett

Kompositionstävlingar

Composers of all ages and nationalities are welcome to submit new compositions for saxophone quartet and piano....

Internationella samarbetsprojekt, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger stöd till internationella samarbetsprojekt inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...
 

Internationellt mobilitetsstöd, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger resestöd till internationella turnéer inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

The 10th International Competition of Musical Personalities

Kompositionstävlingar
  • Participants may submit only their own original instrumental works which have not been awarded any first prizes at international competitions and which were written after the year 2008....

Elektronmusikhack, Gävle

Kurser/Workshops

Elektronmusikhack är ett 24 timmars musikfokuserat hackathon, ett kontinueligt skapande av elektronisk musik eller musikprogrammering....

Statens Musikverk Musikplattformen

Projektfinansiering

Statens musikverks stöd går till samarbetsprojekt av hög konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till förnyelse och utveckling i det fria musiklivet....

 

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Vem kan söka?

...

Kulturstöd Göteborg

Projektfinansiering

Vad kan du söka projektstöd till?

...
 

Producentprogram ISPA

Kurser/Workshops

SWEDISH Fellowship Program

ISPA's Swedish Fellowship Program will provide four early or mid-career leaders from Sweden's performing arts community access to ISPA’s extensive international n...

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

Projektfinansiering

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

...
 

Kulturkontakt Nord Kompetensutveckling

Projektfinansiering

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

...
 

Kulturrådet Fonogramstöd

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Med fonogram avses ljudinspelningar på olika fysiska och/eller digitala media.

VEM KAN SÖKA?

...
 

Nordiska Musikdagar

Festivaler

Nordic Music Days, established and run continuously since in 1888, is one of the oldest music festivals in the world....

Resebidrag Svensk Musik

Projektfinansiering

Som Stimansluten upphovsman inom musikområden som behöver särskilt stöd kan du söka resebidrag för resa och logi för att kunna närvara vid framförande av dina egna verk....

Stimstipendium

Stipendier

Som Stimansluten upphovsman är du välkommen att söka Stimstipendium. För att kunna få stipendium ska du uppfylla högt ställda kvalitetskrav.


Du kan inte söka stipendium om du

...

Villa San Michele, Capri

Residens

Villa San Michele är en utomordentlig plats för inspiration och arbete inom de flesta områden. Antalet sökande ligger mellan 300-400, knappt 60 får plats, varav ett tiotal får stipendier.

...
 

Svenska sektionen av ISCM SLOVENIA 2015 CALL FOR WORKS

Kompositionstävlingar

Nu är det äntligen dags för ännu en Call for works till ISCMs årliga kongress och festival, World Music Days....

Pages