Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Nordisk Kulturfond: Opstart

Projektfinansiering

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas....

UNM 2021, Aarhus: Call for Works

Call for scores

Ung Nordisk Musik is an annual festival for young composers, sound artists, and performance artists based in any of the Nordic countries....

 

UNM 2021, Aarhus: Call for Workshop Leaders

Kurser/Workshops

Call for people to create and lead an outreach workshop for a group of students from the local music school under the mentorship of Lasse D. Hansen.

...

Nordic Music Days 2021 in Iceland: Call for Works

Call for scores

Nordic Music Days Iceland seek to explore the impact of arts on current social and political affairs. Should music be obliged to influence aspects of society? Double rainbow!

...

ShareMusic & Performing Arts Call for Composer

Call for scores

We are looking for a composer who would like to be part of our artistic team in a collaboration between ShareMusic & Performing Arts, Swedish director Karin Styvers, NCA Small Theater and the N...

UNM Tampere 2020: music ecology

Festivaler

Ung Nordisk Musik (UNM) is a festival of contemporary music and sound art that is organised in turn by each Nordic country....

1st Mieczysław Karłowicz International Composers’ Competition

Kompositionstävlingar

We are happy to invite you to participate in the 1st Mieczysław Karłowicz International Composers’ Competition which is about to begin....

 

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...
 

Konstnärsnämnden: Nationellt residens vid Studio Acusticum

Residens

Vistelsestipendiet vid residenset ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. 

...

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

...

Stimstipendium

Stipendier

Varje höst delar Stim ut stipendier till upphovspersoner och nu är ansökan öppen. Stims årliga stipendier är på 50 000 kr respektive 25 000 kr och mottogs förra året av 131 anslutna. I år förstärke...

Kulturrådet: Samverkan med komponister

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik....

Pages