Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Nordisk Kulturfond: Opstart

Projektfinansiering

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas....

UNM 2021, Aarhus: Call for Works

Call for scores

Ung Nordisk Musik is an annual festival for young composers, sound artists, and performance artists based in any of the Nordic countries....

 

UNM 2021, Aarhus: Call for Workshop Leaders

Kurser/Workshops

Call for people to create and lead an outreach workshop for a group of students from the local music school under the mentorship of Lasse D. Hansen.

...

Nordic Music Days 2021 in Iceland: Call for Works

Call for scores

Nordic Music Days Iceland seek to explore the impact of arts on current social and political affairs. Should music be obliged to influence aspects of society? Double rainbow!

...

ShareMusic & Performing Arts Call for Composer

Call for scores

We are looking for a composer who would like to be part of our artistic team in a collaboration between ShareMusic & Performing Arts, Swedish director Karin Styvers, NCA Small Theater and the N...

UNM Tampere 2020: music ecology

Festivaler

Ung Nordisk Musik (UNM) is a festival of contemporary music and sound art that is organised in turn by each Nordic country....

Konstnärsnämnden: Nationellt residens vid Studio Acusticum

Residens

Vistelsestipendiet vid residenset ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. 

...
 

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...
 

1st Mieczysław Karłowicz International Composers’ Competition

Kompositionstävlingar

We are happy to invite you to participate in the 1st Mieczysław Karłowicz International Composers’ Competition which is about to begin....

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

...

Stimstipendium

Stipendier

Varje höst delar Stim ut stipendier till upphovspersoner och nu är ansökan öppen. Stims årliga stipendier är på 50 000 kr respektive 25 000 kr och mottogs förra året av 131 anslutna. I år förstärke...

Kulturrådet: Samverkan med komponister

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik....

Villa San Michele, Capri

Residens

Stiftelsen San Michele grundades den 16 juni 1950 med syftet att förvalta den till svenska staten av Axel Munthe donerade egendomen, verka för inrättandet av ett gästhem för forskare och kulturarbe...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Konstnärsnämnden: Krisstipendium 2

Stipendier

Konstnärsnämndens Krisstipendium 2 är en del av det krisstöd regeringen beslutat om på grund av coronakrisen....

Kulturrådet – Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang

Stipendier

Du som är arrangör av en utställning, föreläsning eller annat liknande kulturevenemang öppet för allmänheten i Sverige kan söka stöd för inställda och uppskjutna evenemang. Även grupper av barn och...

Kulturrådet – Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar

Stipendier

Du som är arrangör av en scenkonstföreställning öppen för allmänheten i Sverige kan söka stöd för inställda och uppskjutna evenemang. Även grupper av barn och unga, äldre och sjuka betraktas i det ...

Kulturrådet – Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: konserter

Stipendier

Du som är arrangör av en konsert öppen för allmänheten i Sverige kan söka stöd för inställda och uppskjutna evenemang....

Arenys de Mar

Residens

Konstnärsresidenset ligger i småstaden Arenys de Mar på ca....

Nordisk Kulturfond: Opstart

Projektfinansiering

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas....

Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2021

Kompositionstävlingar

För fjärde gången arrangerar Allmänna Sången och Anders Wall tillsammans med Gehrmans Musikförlag AB, Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award, en tonsättartävling för kvinnliga tonsätta...

Göteborgs kommun: Projektstöd Pronto

Projektfinansiering

Projektstödet Pronto kan sökas fler gånger per år och har snabb handläggningstid på ungefär sex veckor. Summan som går att ansöka om ligger på 40 000 kronor.
 

...
 

Bernadotteprogrammet

Stipendier

Kungl. Musikaliska akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl....

Pages