Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

7th Sterkfontein Composers Meeting

Kurser/Workshops

Nirox Foundation, Sterkfontein

Artists in Residence

X[iksa] Yasutaka Hemmi (violin) Takayo Matsumura (harp)
 

...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Helge Ax:Son Johnsons stiftelse

Projektfinansiering

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål:

...

Stockholms stads kulturstipendium

Stipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik, musikdramatik och litteratur....

Konstnärsnämnden: Residens i utlandet

Residens

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Stockholms läns landsting: projektstöd

Projektfinansiering

De projekt som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder....

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium

Stipendier

Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Kulturrådet: Samverkan med komponister

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik....

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

...

Musikverket: Projektbidrag

Projektfinansiering

Musikverkets bidrag för samarbetsprojekt ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet....

Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom

Residens

Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. Artists from all Nordic countries and all art fields may apply.

...

Uppsala kommun: Projektstöd

Projektfinansiering

Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

...

The 2020 Salvatore Martirano Memorial Composition Award

Kompositionstävlingar

The University of Illinois School of Music and Global Crossroads Living-Learning Community celebrate the 24th Annual Salvatore Martirano Memorial Composition Award by announcing the 2020 Award Comp...

Christ Johnson-prisen

Kompositionstävlingar

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.

...

Region Västra Götaland: Residency at Home

Stipendier

För att snabbt kunna stötta fria kulturutövare i en tid då många drabbats hårt har Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götaland beslutat att utlysa 25 stipendier för enskilt residensarbete,...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Göteborgs kommun: Projektstöd Pronto

Projektfinansiering

Projektstödet Pronto kan sökas fler gånger per år och har snabb handläggningstid på ungefär sex veckor. Summan som går att ansöka om ligger på 40 000 kronor.
 

...
 

Region Stockholm: Särskild utlysning av kulturstöd med anledning av coronapandemin

Projektfinansiering

Region Stockholm ser de stora ekonomiska effekterna coronapandemin har på kulturlivet och vill stötta kulturaktörer med ett tillfälligt stöd för att delvis kompensera intäktsbortfall och merkostnad...

Kulturrådet – Stödpaket kultur: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

...

Kulturrådet – Stödpaket kultur: scenkonstföreställningar

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

...

Kulturrådet – Stödpaket kultur: konserter

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

...

Konstnärsnämnden: Krisstipendium

Stipendier

Stipendium till följd av intäktsbortfall

Syftet med stipendiet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda ko...

Svenska kyrkans kulturstipendier

Stipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form.

...

Ljudvågor

Festivaler

Välkomna till årets LJUDVÅGOR som firar 25-årsjubileum! ...

Konstnärsnämnden: Projektbidrag

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

...

Pages