Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Konstnärsnämnden Projektbidrag inom Musik

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Detta bidrag ersätter fr.o.m....

Konstnärligt Utvecklingsstöd Uppsala

Projektfinansiering

Landstinget i Uppsala län utdelar årligen ett konstnärligt utvecklingsstöd om 100 000 kr i upp till två år. Stödet kan sökas av professionella kulturutövare med anknytning till Uppsala...

Call for project ideas: Creative Europe call 2015

Projektfinansiering

Call for project ideas: Get ready for Creative Europe call 2015

...

Längmanska Kulturfonden

Projektfinansiering

Fonden skall främja:

...

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad upp till 50 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Projektfinansiering

Ansökningsbestämmelser - ändamål 

4. Konstnärlig verksamhet

...
 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

Projektfinansiering

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål....

Musikverket Projektstöd

Projektfinansiering

Musikverkets stöd går till samarbetsprojekt av hög konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till förnyelse och utveckling i det fria musiklivet....

Cultural Innovation International Prize

Projektfinansiering

Introduction

...
 

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

 

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad 51-350 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Modulen riktar sig till hela konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna: 
professionella konstnärer inom alla konstformer, skönlitterära författare, översättare, kuratorer, produce...

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Vem kan söka?

...
 

Kulturrådet: Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

 

...

Kulturkontakt Nord Kortvarigt Nätverksstöd

Projektfinansiering

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna.

...

European Platforms

Projektfinansiering

What is it for ?

...

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

Projektfinansiering

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

...
 

Kulturrådet Fonogramstöd

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Med fonogram avses ljudinspelningar på olika fysiska och/eller digitala media.

VEM KAN SÖKA?

...
 

Kulturkontakt Nord Kompetensutveckling

Projektfinansiering

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

...

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad över 350 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Regionalt Projektbidrag Uppsala

Projektfinansiering

Enligt övergripande kulturpolitiska mål och strategier ska landstinget arbeta för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare, samt en attraktiv livsmiljö i länet....

Kulturrådet Regionalt Utvecklingsbidrag

Projektfinansiering

Bidraget kan sökas av en region, eller flera regioner i samverkan.

...

Anställning Musikalliansen

Projektfinansiering

Musikalliansens huvuduppgift är att ge yrkesverksamma frilansmusiker grundtrygghet i form av en villkorad visstidsanställning....

Pages