Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad 51-350 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Kulturrådet Arrangörer projektbidrag

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar projektbidrag till arrangörer som verkar för att presentera professionell musik för allmänheten.

VEM KAN SÖKA?

...
 

Kulturrådet Arrangörer

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar bidrag till arrangörer för engagemang av fria musikgrupper. Denna information kommer att uppdateras i samband med utlysning av bidraget.

...
 

Kulturrådet Arrangörer verksamhetsbidrag

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar bidrag till arrangörer för engagemang av fria musikgrupper. Denna information kommer att uppdateras i samband med utlysning av bidraget.

...
 

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

Projektfinansiering

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål....

Mobilitetsprogrammet Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för deltagare från de nordiska och baltiska länderna....

Kulturstöd Göteborg Projektstöd Pronto

Projektfinansiering

Vad kan du söka projektstöd till?

...

Nationellt residens vid Studio Acusticum

Residens

Nationellt residens vid Studio Acusticum

...
 

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...

Sound of Stockholm 3–7 november 2015

Sound of Stockholm är tillbaka!

Sound of Stockholm 3–7 november 2015

...
 

OPEN CALL MIXTUR 2016 - category 2

Call for scores

The FESTIVAL MIXTUR is open to all artists who incorporate a sonic exploration in their work, whether musicians or multidisciplinary artists....

Kulturstöd Stockholms Län

Projektfinansiering

Stockholms läns landsting vill genom kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet bidra till ett rikt kulturutbud med hög kvalitet i hela Stockholms län....

Regionalt Projektbidrag Uppsala

Projektfinansiering

Enligt övergripande kulturpolitiska mål och strategier ska landstinget arbeta för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare, samt en attraktiv livsmiljö i länet....

Call for works - SPOR festival for contemporary music and sound art

Call for scores

SPOR festival for contemporary music and sound art invites composers and sound artists to submit a proposal for a new work to be realized at SPOR 2016, Aarhus, DK.

...
 

Konstnärsnämnden Projektbidrag inom Musik (beslut mars 2016)

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Detta bidrag ersätter fr.o.m....

Konstnärligt Utvecklingsstöd Uppsala

Projektfinansiering

Landstinget i Uppsala län utdelar årligen ett konstnärligt utvecklingsstöd om 100 000 kr i upp till två år. Stödet kan sökas av professionella kulturutövare med anknytning till Uppsala...

Award for female composers of male choir music

Kompositionstävlingar

Linköpings Studentsångare, the male student choir of Linköping University, Sweden, is issuing an international award for female composers of male choir music....

 

Rockefeller Foundation, Bellagio, Italy

Residens

The Foundation seeks applications from outstanding creative artists at all career stages with a record of significant achievement in their fields....

 

Call for Works – NY City Electroacoustic Music Festival

Call for scores

The New York City Electroacoustic Music Festival solicits works for its Festival in June 2016....

Camargo Foundation, Cassis, France

Residens

The Camargo Foundation, located in Cassis, France and founded by artist and philanthropist Jerome Hill, is a residential center offering programming in the humanities and the arts. It provides time...

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad upp till 50 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...
 

Arbetsstipendium Västra Götalandsregionen

Stipendier

Kulturnämnden inbjuder alla yrkesverksamma kulturarbetare bosatta i Västra Götalandsregionen till att ansöka sex stycken arbetsstipendier á 100.000:- i syfte att såväl skapa som vidga möjligheterna...

OPEN CALL MIXTUR 2016 - categories 1, 3, 4

Call for scores

The FESTIVAL MIXTUR is open to all artists who incorporate a sonic exploration in their work, whether musicians or multidisciplinary artists....

Pierrot Lunaire International Composition Competition 2016

Kompositionstävlingar

Composers from all over the world - are invited to present works for the Pierrot Lunaire Ensemble Wien....

Pages