Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

Tonsättarstipendium till Bo Wallners Minne

Stipendier

Kungl. Musikaliska akademien utlyser Tonsättarstipendium till Bo Wallners Minne, ett stipendium på 50 000 kr....

Hauspoz Euskal Herriko Akordoei Elkartea, calls for the VIII International Composition Competition “Francisco Escudero”.

Kompositionstävlingar

The objective of the contest is to promote the creation of pieces for solo accordion
and for accordion in chamber music.

...
 

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad över 350 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

GENERATE! - call for entries

Call for scores

GENERATE! consists of workshops, an exhibition, and an extensive performance program. It is possible to put forward proposals for all three sections....

Statens Musikverk Musikplattformen

Projektfinansiering

Statens musikverks stöd går till samarbetsprojekt av hög konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till förnyelse och utveckling i det fria musiklivet....

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Vem kan söka?

...

Kulturstöd Göteborg

Projektfinansiering

Vad kan du söka projektstöd till?

...
 

Utvecklingsprojekt Västra Götaland

Projektfinansiering

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland....

 

Järnåkerstipendiet 2015

Stipendier

Saltöstiftelsen utlyser Järnåkerstipendiet 2015, ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik....

Kulturkontakt Nord Kompetensutveckling

Projektfinansiering

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

...
 

Kulturrådet Fonogramstöd

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Med fonogram avses ljudinspelningar på olika fysiska och/eller digitala media.

VEM KAN SÖKA?

...
 

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

Projektfinansiering

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

...

Stimstipendium

Stipendier

Allmänna villkor Stimstipendium 2015

...

ISCM World Music Days Slovenia 2015

Festivaler

ISCM World Music Days 2015 will be held in Ljubljana, Slovenia.

...

Gaudeamus Award 2016 för tonsättare under 30 är öppen för anmälningar

Kompositionstävlingar

Tävlingen Gaudeamus Award 2016 är öppen för anmälningar med sista datum 30e september 2015. Om du är ung tonsättare under 30 år har du chansen att vinna ett pris om € 5000, -. 

...

Kulturkontakt Nord Kortvarigt Nätverksstöd

Projektfinansiering

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna.

...
 

Magnet 2015

Festivaler

En biennal för ny musik som likt en magnet drar till sig det senaste inom samtidsmusiken. Från minimalistisk ljudkonst till stora orkesterverk.

...
 

Kulturkontakt Nord Långvarigt Nätverksstöd

Projektfinansiering

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna.

...
 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

 

Composers’ Association of Serbia; 25th International Review of Composers - fortepiano

Call for scores

Belgrade 30th September – 5th October 2016

Call for scores - Deadline: 1st October 2015 (CET)

...
 

Projektstöd Malmö Stad

Projektfinansiering

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film....

Europeiska Samarbetsprojekt

Projektfinansiering

What is it for

...

Kulturrådet Turnébidrag till fria grupper, internationellt och nationellt

Projektfinansiering

Kulturrådet ger resestöd till internationella turnéer inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...

SIMC – Italian Society for Contemporary Music, announces the Second Edition of InternationalComposition Competition Vittorio Fellegara.

Kompositionstävlingar

The 2015 competition is devoted to compositions for voice and instrument(s) (up to a
maximum of three, chosen from piano, violin and clarinet).Texts in Italian, English, French,...

Pages