Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

International Composition Competition Vittorio Fellegara - 3rd edition

Kompositionstävlingar

Associazione Musica Aperta is pleased to announce the Third Edition of the International Composition Competition Vittorio Fellegara....

Stockholms stad kulturstöd 50 000 kronor - 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Ny(a)modigheter - okt 2017

Projektfinansiering

- ett projekt drivet av Musikarrangörer i Samverkan (MAIS)
med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Vad är en modig konsertidé för er?...

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till till musikarrangörer 2018

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till musikarrangörer

...

International Composition Competition “Michele Novaro”, Florence, Nov. 2017

Kompositionstävlingar

The Second Edition of the International Composition Competition “Michele Novaro”, organized by Associazione Mendelssohn, in collaboration with Maggio Musicale Fiorentino is now open....

Pages