Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

 

Composition Contest and Residency for Acoustic Instrument and Sampo

Kompositionstävlingar

Bourges 23 - 29 June 2018

...

Helge Ax:Son Johnsons Stiftelse

Projektfinansiering

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål:

...
 

Nominera till Stockholm stads kulturpriser 2018

Stipendier

Stockholms stad delar varje år ut sju priser till kulturutövare eller möjliggörare som har haft stor betydelse för staden och dess kulturliv....

 

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

 

Sök Stockholms stads kulturstipendier

Stipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur....

 

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte 2018:1

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

Musikverket 2018:1 - stöd till det fria professionella musiklivet

Projektfinansiering

Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet....

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

...

Pages