2017-07-28

Nominera till Järnåkerstipendiet 2018

- senast 16 september

Järnåkerstipendiet är Sveriges största kammarmusikstipendium. Varje år tilldelas en tonsättare 100 000 kr i stipendiesumma för ett kammarmusikverk komponerat under de senaste 10 åren. 

Sedan 2009 har Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delat ut Järnåkerstipendiet för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Stipendiet ska också över tiden spegla spännvidden i kammarmusikområdets hela bredd.

Stiftelsen Saltö bildades år 1967 av den musikintresserade industrimannen Erik Järnåker (1904-1992). Fram till 2009 bedrevs verksamheten genom att ge personer inom svenskt musikliv tillfälle till vistelser på Saltögården. Då gick Saltögården inte längre gick att driva på ett ekonomiskt hållbart sätt, och Stiftelsen Saltö omvandlades år 2009, enligt donatorns vilja, till en ren stipendiestiftelse med uppgift att dela ut stipendier till tonsättare av kammarmusik och stråkmusiker vid landets musikhögskolor. Medlen från försäljningen av Saltögården förvaltas nu så att avkastningen ska kunna användas till stipendier. Stiftelsen drivs av Kungliga Musikaliska Akademien och Föreningen Svenska Tonsättare. Saltögårdens drivs vidare av de nya ägarna med en breddad affärsverksamhet; musiken har alltjämt en central plats i den verksamheten saltogarden.se

Nominera här - senast 16 september!

Stipen/diekriterier:

Kammarmusikverk om högst 12 exekutörer/musiker (ej körverk eller rena EAM-verk)
Verket ska vara framfört
Verket ska vara komponerat de senaste 10 åren
Stipendiet ska belöna enskilt betydande verk
Vem som helst äger rätt att nominera verk
Tonsättare kan nominera egna verk
Även jurymedlemmar äger rätt att framlägga nomineringar
Stipendiet kan erhållas av svenska tonsättare, eller tonsättare med väl dokumenterad anknytning till svenskt musikliv

Stipendiet ska över tiden spegla spännvidden i kammarmusikområdets hela bredd, varför juryns arbete förutsätts vara fördomsfritt i förhållande till estetik, genre och generationstillhörighet.

Vinnaren kontaktas under vintern i november-december 2018. Offentliggörande och utdelning sker i januari 2019.

 

Tidigare tonsättarstipendiater

2017 Ylva Lund Bergner, Achenar
2016 Kent Olofsson, Champs d’etoiles
2015 Staffan Storm, ...et lux in tenebris lucet
2014 Jesper Nordin, Pendants
2013 Joakim Sandgren, endroits susceptibles
2012 Leilei Tan, In our image, in our likeness
2010 Madeleine Isaksson, Les sept vallées
2010 Klas Torstensson, In grosser Sehnsucht
2009 Jan W. Morthenson, Stråkkvartett nr 3 Epilogos
2008 Mikael Edlund, Solo