Warning message

Submissions for this form are closed.

Nominering till Järnåkerstipendiet - Senast datum var 15 september

Järnåkerstipendiet är ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori. Det tilldelas en tonsättare som komponerat ett betydande kammarmusikverk under de senaste tio åren. Verket ska vara skrivet för en besättning om max 12 exekutörer/musiker. Vem som helst äger rätt att nominera verk och tonsättare kan nominera egna verk, dock kan varje person endast nominera ett verk. Senaste datum för nominering var den 15 september!

Nomineringen ska åtföljas av ett partitur i Pdf-format och/eller en inspelning i digitalt format. 

Kriterier

  • Kammarmusikverk om högst 12 exekutörer/musiker (ej körverk eller rena EAM-verk)
  • Verket ska vara framfört
  • Verket ska vara komponerat de senaste 10 åren
  • Stipendiet ska belöna enskilt betydande verk
  • Vem som helst äger rätt att nominera verk
  • Tonsättare kan nominera egna verk
  • Även jurymedlemmar äger rätt att framlägga nomineringar
  • Stipendiet kan erhållas av svenska tonsättare, eller tonsättare med väl dokumenterad anknytning till svenskt musikliv

Stipendiet ska över tiden spegla spännvidden i kammarmusikområdets hela bredd, varför juryns arbete förutsätts vara fördomsfritt i förhållande till estetik, genre och generationstillhörighet. Vinnaren kontaktas under hösten. Offentliggörande och utdelning sker i januari 2018.