Projektfinansiering

Kulturbryggan Startstöd

2017-09-04

Syfte

 • att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede,
 • att stödja utvecklingen av projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, samt
 • att projekt som söker startstöd betraktar Kulturbryggan som det enda alternativet bland offentliga bidragsgivare.

Villkor

 • högsta sökbelopp är 100 000 kronor,
 • projekt som kan få startstöd är väl avgränsade förstudier, planeringsarbeten eller motsvarande,
 • projektet får inte ha påbörjats innan Kulturbryggan har fattat beslut,
 • projektet ska ha en koppling till svenskt kulturliv,
 • projektet kan bara söka inom en stödform per utlysning,
 • projekt som fått avslag vid två tidigare tillfällen kan inte söka igen,
 • ansökan kan inte innehålla några bilagor,
 • inga kompletteringar till ansökan kan göras efter sista ansökningsdag,
 • inga förhandsbesked lämnas på inskickad ansökan, samt att
 • ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att kunna bedömas. Saknas denna information kommer ansökan inte att gå vidare för bedömning, utan istället avslås av kansliet på delegation av beslutandegruppen. 

Prioriteringar

 • Projekt som får höga sammanvägda omdömen från bedömarna
 • Projekt som initieras av det fria professionella kulturlivet.