Avaritia

Uruppförande
Datum: 
2017-09-30 15:00
Tonsättare: 
Maria Lithell Flyg
Place: 

Västerås ̣̣– Västerås Konserthus

Musiker: 
Johannes Geworkian Hellman, LarsEmil Öjeberget
Besättning: 
vevlira, accordeon