2017-02-06

Svensk Musikvår 20-26/3 2017

Svensk Musikvår är en festival för svensk konstmusik vilken drivs av hängivna musiker och tonsättare som alla brinner av lusten att dela med sig av sitt arbete.

20-26 mars mars återkommer den efterlängtade festivalen med full kraft. Förra årets lyckade festival i mindre skala, men med stort engagemang från både publik, utövare och arrangörer, visade vägen efter att ha legat i träda i mer än 20 år. I år bjuds det på inte mindre än ett 20-tal konserter och föreläsningar på ett flertal scener. Här skapas möten mellan musiker, tonsättare och publik, där nutida svensk konstmusik får stå i centrum. Sammanlagt över 60 svenska verk presenteras med fokus på nu levande tonsättare, men även med historiska återblickar. Festivalen genomförs i ett kreativt samarbete med mellan det fria musiklivet och ett antal betydelsfulla musikinstitutioner och organisationer - bl.a. Kungl. Operan, Konserthuset, Folkoperan, Fylkingen, Berwaldhallen, Sveriges Radio, Svenska kyrkan, Kungl. Musikhögskolan, Kulturrådet, Kungl. Musikaliska akademien, FST, STIM och Musikalliansen, samt med Musikverket som huvudsponsor.

Genom att Svensk Musikvår samarbetar med konsertarrangörer från olika delar av Sverige får publiken möjlighet att ta del av vad som händer på den nutida musikscenen runt om i landet. Även internationella utblickar med ensembler som framför svensk musik blir aktuella.

Medverkande artister är bl.a. KammarensembleN, Elever från Kungl. Musikhögskolan och Södra Latin, Norrbotten Neo, Stockholms Saxofonkvartett, Barriärorkestern, Stockholms Kammarkör, Aniarakvartetten, Folkoperans orkester, The Great Learning Orchestra, Konstmusiksystrar, Ensemble Son, Either/Or (USA), Mimitabu, Sonanza, Duo Gelland, Alpaca Ensemble (Norge), Royal Wind Quintet. Vidare presenteras konstnärliga samarbeten med Norrköpingsljud, Samtida Musik, Schhh Production, Klusterfestivalen och Levande Musik.

Svensk Musikvår drivs av ett nätverk av musiker och tonsättare. Välkommen till en av årets stora kraftsamlingar för vår tids musik!

För mer information och program se svenskmusikvar.se

bild: Jenny Soep