Projektfinansiering

Stockholms stad Kulturstöd 50000 kr - 350000 kr

2019-05-24

Du kan söka kulturstöd för publik verksamhet eller kulturprogram så som en föreställning, utställning eller konsert. Kulturstödet täcker kostnader i samband med programmet eller verksamheten, exempelvis: löner, produktion, marknadsföring och lokaler.

Krav för att få kulturstöd

En ideell förening, ekonomisk förening, aktiebolag, kommanditbolag, stiftelser och enskild firma kan söka kulturstöd. Du som söker ska ha din huvudsakliga verksamhet eller bas i Stockholms stad.

Du kan söka kulturstöd för publik verksamhet och för att göra ett eller flera kulturprogram. För att få stöd ska verksamheten eller kulturprogrammet vara öppet för alla och vara av hög kvalitet. Dessutom ska verksamheten eller programmet uppfylla någon eller flera av de här punkterna:

  • Verksamheten/programmet ska vara viktig för Stockholms konst- och kulturliv eller Stockholms samhällsutveckling
  • Verksamheten/programmet ska utforska och utveckla ett konstnärligt område
  • Verksamheten/programmet ska tillgängliggöra kulturarv
  • Verksamheten/programmet ska fungera som en mötesplats för att prata om demokrati, förståelse och/ eller tolerans
  • Verksamheten/programmet ska ge mer plats åt det fria ordet
  • Verksamheten/programmet ska stärka, utveckla och förmedla kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar
  • Verksamheten/programmet ska arbeta för breda samarbeten inom kulturen
  • Verksamheten/programmet ska pröva nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller engagera publiken
  • Verksamheten/programmet ska stärka konstnärligt och programutbyte med andra länder

För mer informtion och ansökningsförfarande se Stockholms stads hemsida.

Ansökningsdatum och besked för 2019

Observera att din ansökan ska vara inne via e-tjänst senast klockan 12.00 (lunchtid) på ansökningsdatumet.

För ansökan med belopp till och med 50 000 kronor
Sök senast 5 april - Besked 28 maj

För ansökan med belopp över 50 000 kronor och upp till 350 000 kronor
Sök senast 24 maj - Besked 9 september

För ansökan med belopp över 350 000 kronor
Sök senast 8 mars - Besked 19 juni
Sök senast 23 augusti - Besked 11 december