Stipendier

Rubus Arcticus Utvecklingsstipendium Norrbotten

2014-09-01

Utvecklingsstipendiet Rubus Arcticus ska sökas personligen av kandidat till stipendiet. Stipendiesumman är 100 000 kronor för varje stipendium och maximalt fyra stipendier utdelas varje år.

Syftet med stipendiet är att premiera konstnärer med norrbottnisk anknytning inom disciplinerna dans, bild- och formkonst, film, foto, litteratur, musik, teater samt övriga konstnärliga uttryck.

Stipendierna Rubus Arcticus är avsedda till personlig utveckling av verksamma konstnärer inom olika kulturområden, inte projekt. Ändamålet för stipendiet ska framgå av ansökan.

Stipendium kan inte ges för arbete som utförs i tjänsten inom landstinget. Stipendiat kan inte erhålla stipendiet mer än en gång.