Stipendier

Region Västra Götaland: Residency at Home

2020-04-23

För att snabbt kunna stötta fria kulturutövare i en tid då många drabbats hårt har Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götaland beslutat att utlysa 25 stipendier för enskilt residensarbete, under rubriken Residency at Home.

Här får professionella fria utövare i Västra Götaland, från alla konst- och kulturområden, möjlighet till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik.
 

Vem kan söka?

Professionella fria utövare inom alla konst- och kulturformer kan söka. Till exempel författare, konstnärer, poeter, serieskapare, bildkonstnärer, tonsättare, dansare, skådespelare, musiker, konsthantverkare, filmare, regissörer, ljudkonstnärer, performancekonstnärer, eller cirkusartister. Den som söker ska vara boende i Västra Götalandsregionen.
 

Det här ingår i residensen

Residensen är fyra veckor långa. Dessa fyra veckor kan de antagna residenskonstnärerna förlägga när de vill under perioden maj–september. Platsen är hemma hos konstnärerna, eller i närmiljön, till exempel egen studio. I residensen ingår ett stipendium på 20 000 kr per person.