Projektfinansiering

Projektbidrag till internationell verksamhet som påverkats av pandemin

2022-11-01

Det här bidraget finns till för att stärka kulturlivets internationalisering genom bland annat internationellt utbyte och exportfrämjande insatser. Bidraget vänder sig till aktörer vars internationella aktiviteter avstannat på grund av Covid-19 pandemin och dess effekter.

Du kan söka bidrag för projekt och insatser som främjar och stärker internationaliseringen av kulturlivet i Sverige, vilket bland annat kan vara internationellt utbyte, samverkan och exportfrämjande insatser

Bidraget kan sökas av organisationer, grupper eller mellanledets aktörer. Med mellanled menar vi en aktör som företräder andra utövare/konstnärer.

Du som söker ska bedriva professionell verksamhet inom litteratur och dramatik; bildkonst, form och konsthantverk; scenkonst eller inom musik. 

Du söker för de kostnader som du har för en insats eller ett projekt, exempelvis resekostnader, informationsmaterial, försäkring, frakt, deltagarkostnader, löner, produktionskostnader, ersättning till konstnärer och utövare med mera.

Bidraget är ett stöd för att återuppta internationella aktiviteter som avstannat på grund av pandemin.

Det internationella sammanhanget ska vara av hög kvalitet och ha relevans för sitt konstområde. Projektet kan ske såväl i utlandet som i Sverige och ska påbörjas, men behöver inte avlutas, under 2022.

Aktörer inom konstområdena som söker bidrag för exempelvis turnéer, produktion eller liknande hänvisas till konstområdenas ordinarie bidrag samt till Konstnärsnämnden.