2012-01-04

Årets mottagare av Järnåkerstipendiet om 100 000 kr är Madeleine Isaksson för sitt verk Les sept vallées komponerat för blockflöjt och inspirerat av diktverket Fåglarnas konferens av den persiske diktaren Farid ud-Din Attar (omkr. 1120-1220).