Orpheus with his lute / Hagvil, Sven. Hollands Vocaal Ensemble, Amsterdam / 2021-11-27 20:15 | Föreningen svenska tonsättare

Orpheus with his lute / Hagvil, Sven. Hollands Vocaal Ensemble, Amsterdam / 2021-11-27 20:15

Datum: 2021-11-27 20:15 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Hagvil, Sven. Hollands Vocaal Ensemble, Amsterdam
Plats: Haarlem, NederländernaNieuwekerk, Haarlem, NederländernaHaarlem, Nederländerna, SE