Variationer över Norrskenet böljar, uppslag 1 / Mikael Forsman / 2021-10-22 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Variationer över Norrskenet böljar, uppslag 1 / Mikael Forsman / 2021-10-22 19:00

Datum: 2021-10-22 19:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Mikael Forsman
Plats: ÅseleKulturhuset ÅseleLillgatan 2, 919 32 Åsele, SE
Info:

Duo Gelland, violiner, på Mötesplats Åsele, Kulturhuset