"Moln" för orkester / Magnus F Andersson / 2021-10-24 17:00 | Föreningen svenska tonsättare

"Moln" för orkester / Magnus F Andersson / 2021-10-24 17:00

Datum: 2021-10-24 17:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Magnus F Andersson
Plats: StockholmEric EricsonhallenKyrkslingan 2, 11149 Stockholm, SE
Info:

Respons Sinfonietta uruppför "Moln". Dirigent: Torbjörn Nilsson