2021 invention for string trio no.3 / Thommy Wahlström / 2021-10-16 18:00 | Föreningen svenska tonsättare

2021 invention for string trio no.3 / Thommy Wahlström / 2021-10-16 18:00

Datum: 2021-10-16 18:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Thommy Wahlström
Plats: UppsalaGalleri 1 Sysslomansgatan 1, 75210 Uppsala, SE
Info:

Trio Fenix uruppför "2021 invention for string trio no.3" på Galleri 1 i Uppsala