ALV / Hans Gurstad-Nilsson / 2021-09-18 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

ALV / Hans Gurstad-Nilsson / 2021-09-18 16:00

Datum: 2021-09-18 16:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Hans Gurstad-Nilsson
Plats: BORGHOLMÖlands Museum Himmelsberga, Stora konsthallenÖlands Museum Himmelsberga, Ölands Museum Himmelsberga, 387 93 BORGHOLM, SE
Info:

Per Nyström uruppför ALV, ett verk för solocello inspirerat av berättelser kring ödebyn Dröstorp på Ölands Stora Alvar. Dur ca 8 min.

Arrangör:

Musik på Allvar, Ölands Museum Himmelsberga och Föreningen Scenbrottet.