Orpheus with his lute / Hagvil, Sven. Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam / 2021-11-28 15:15 | Föreningen svenska tonsättare

Orpheus with his lute / Hagvil, Sven. Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam / 2021-11-28 15:15

Datum: 2021-11-28 15:15 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Hagvil, Sven. Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam
Plats: AmsterdamDe Waalse Kerk, AmsterdamAmsterdam, SE
Info:

Holland Vocaal Ensemble Amsterdam