fermat / Johan-Magnus Sjöberg / 2021-07-24 19:30 | Föreningen svenska tonsättare

fermat / Johan-Magnus Sjöberg / 2021-07-24 19:30

Datum: 2021-07-24 19:30 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: SimrishamnSankt Nicolai kyrkaAllgatan 7, 272 32 Simrishamn, SE
Info:

Noora Karhuluoma - sopran

Ida Andersson - piano

framför "fermat" tonsatt av Johan-Magnus Sjöberg till text av Kristina Nielsen-Jerneck